Fórum szabályzat

Kérjük, hogy Fórumunk használatának megkezdése előtt figyelmesen olvasd el az alábbiakat. A Fórum használatának megkezdésével ráutaló magatartással elfogadod jelen feltételeket. 

A fórumon a résztvevők elfogadják az alábbiakat:

 1. Hozzászólásaik megfelelnek a honlap profiljának, szellemiségének.
 2. Tartózkodnak a jogszabályok által tiltott felhívás, közlemény, állítás közzétételétől, így különösen egyes emberek vagy embercsoportok sértésére alkalmas módon, azok neme, kora, nemzetisége, faja, származása, vallása, politikai meggyőződése szerinti megkülönböztetésétől.
 3. Hozzászólásaik megfelelnek az emberi érintkezés és a kultúrált vita társadalmilag elfogadott normáinak.
 4. Nem használhatják Fórumunkat arra, hogy olyan információkat tegyen közzé, amelyek sértik a Magyarországon hatályos törvényeket.
 5. Nem használhatják Fórumunkat reklámtevékenység folytatására, sem burkolt, sem nyilvános formában.
 6. A Fórumon hozzászólásokat elhelyezni, és témákat létesíteni csak a regisztrált felhasználók jogosultak. A regisztráció során megadott, nyilvánosnak megjelölt felhasználói adatokat valamennyi felhasználó láthatja és felhasználhatja.
 7. A Fórumon elérhető felhasználói és egyéb adatok és tartalom nem használhatóak közvetlenül vagy közvetve kereskedelmi tevékenység folytatására. Szigorúan tilos a fórumfelhasználók személyes adatainak technikai vagy egyéb módszerekkel való illegális gyűjtése és tárolása, ideértve a Fórum oldalait lekérő számítógépek IP-címeinek begyűjtését is.
 8. Felhasználónk hozzászólása elküldésével lemond valamennyi, szerzői joggal kapcsolatos vagyoni jogáról a hozzászólásban elhelyezett bármilyen információ-hordozó tekintetében. Az üzemeltető saját belátása és érdekei szerint, szabadon rendelkezik bármelyik fórumán közzétett hozzászólással, ideértve az egyes hozzászólások részét vagy egészét képező tudományos-, műszaki-, irodalmi-, vizuális-, hang- és szoftveralkotások tárolását, vagy törlését is.
 9. Sem a babafalva.hu szerkesztősége, sem annak tulajdonosa a Fórumon közzétett adatokért, képekért, szövegekért, sem más információhordozókért felelősséget nem vállal. A Fórumon közölt adatok megbízhatóságával, hitelességével, minőségével kapcsolatban a babafalva.hu szerkesztősége semmifajta kontrollt nem végez, így semmilyen értelemben nem vonható felelősségre a Fórumon elhelyezett információkból következő esetleges káresemények miatt.

10. A hozzászólások valóságtartalmáért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal; azonban ha egy adott hozzászólás saját – vagy más – jogos és méltányolható érdekeit sérti, illetve közérdeket sérthet, azt indoklás nélkül törölheti.

11. A felhasználók viselik a Fórum használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, beleértve többek között a más felhasználók által a Fórumon közzé – vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által az felhasználó számítógépes rendszerében okozott károkat és egyéb veszteségeket

12. A babafalva.hu fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy technikai vagy egyéb okokból a Fórumszolgáltatást vagy annak egy részét korlátozza, vagy felfüggessze. 

Moderálási alapelvek 

 1. Az üzemeltető fóruma moderált. A moderátorok alapvető feladata biztosítani a kulturált hangnemet és a folyamatos társalgás lehetőségét, ennek érdekében törlik a fórumokon közzétett hozzászólások közül azokat, amelyek:
  – akadályozzák a fórumok rendeltetésszerű használatát,
  – üzemeltető rendszerének, vagy bármely felhasználó számítógépének működését általuk nem kívánt módon befolyásolják,
  – tartalma jogszabályba, vagy jelen etikai szabályzatba ütközik.
 2. Az üzemeltető a fórumok moderátoraira ruházza azt a jogát, hogy azokat a hozzászólásokat, amelyek megsértik a szabályzatban foglaltak, vagy a moderálási alapelvek valamelyikét, eltávolítsák. Szintén a moderátorokra ruházza azt a jogot, hogy e szabályok súlyos megszegését követően a felhasználó regisztrációját megszüntethetik.
 3. A moderátorok minden esetben törlik a fórumról a reklámokat! A törlések alól kivételt képeznek hirdetőink akciókkal kapcsolatos információi, illetve felhívásai.  

Hozzászólások törlése

Jogsértő hozzászólások : jogsértő minden olyan hozzászólás, amely a közzétételének időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.

Bármely regisztrált felhasználó valós személyes adatait (például: név, lakhely, munkahely, beosztás stb. – ún. “IRL adatokat”) tartalmazó hozzászólások. Kivételt képeznek azon esetek, amikor az üzemeltető fórumain az érintett regisztrált felhasználó saját maga hozza nyilvánosságra valós személyére vonatkozó adatait, azonban más felhasználó ebben az esetben sem terjeszkedhet túl az eredeti közlés adattartamán.

Alpári illetve agresszív, fenyegető hangnemű hozzászólások. Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív vagy fenyegető-e (stb.), a moderátorok feladata eldönteni a fórum, illetve a téma jellegének függvényében.

A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú web-oldalakra mutató csatolásokat tartalmazó hozzászólások.

Témaromboló hozzászólások

Tartalmi rombolás: a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli (“offtopic”) hozzászólások.

Ismétlés (“flood”): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos floodnak számít, ha egy regisztrált felhasználó az adott hozzászólást egy vagy több rovatban, kettőnél több alkalommal helyez el.

Utólagos törlést kérésre csak a legritkább kiemelten indokolt esetben végzünk. Ennek elbírálása a Moderátor feladata.

Letiltások

A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosultságait korlátozhatják. A tiltás a fórumra vonatkozóan lehet ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy nap, egy hét, egy hónap, végleges. A letiltási tételek nem kötelezően ebben a sorrendben követik egymást; adott esetben akár azonnal kiszabható a legsúlyosabb büntetés is.

Rovatáthelyezések, rovatösszevonások

Áthelyezés

A moderátorok azokat a hozzászólásokat, amelyek véleményük szerint nem a rovat (topic) tartalmának megfelelőek, áthelyezik a tematikailag megfelelő rovatokaba (topicokba).

Összevonás

A hasonló tartalommal vagy témára nyitott rovatokat (topicokat) a moderátorok összevonják. Az ebben érintett rovatokat (topicokat) az elsőként indítottba illesztik be.