Itt az idő? Az iskolaérettség kritériumai

Ahhoz, hogy gyermekünk teljesíteni tudjon az iskolában, megfelelő fizikai, pszichés és szociális érettség szükséges, különben elkezdődik a kudarcok, az iskolaundor és az önértékelés csökkenésének ördögi köre. Cikkünkben összegyűjtöttük az iskolaérettség kritériumait.

Attól, hogy a gyermek tankötelezetté válik, még nem biztos, hogy érett is az iskolakezdésre. A váltás, mely során a csoportszobából az osztályterembe kerül, új szabályokhoz kell igazodnia, és új elvárásoknak kell megfelelnie, nem könnyű.

ID-10035728 Azt, hogy mi a megfelelő fizikai, pszichés és szociális érettség, s a gyermek megfelel-e a kritériumoknak, nem egyedül a szülőnek kell eldöntenie. Segítséget kaphat az óvodapedagógustól és az iskolaérettségi vizsgálatot végző pedagógustól, pszichológustól és gyógypedagógustól. Az itt született szakvélemény már irányadó lehet a szülőnek. Érthető azonban, hogy szemünk fénye esetében szeretnénk a legjobban dönteni, és még a szakvélemény után is felmerülnek aggodalmak.

Ezért összegyűjtöttük többek között milyen kritériumoknak kell megfelelnie annak a gyermeknek, aki iskolába készül:

– fontos a megfelelő testsúly, a kistermetű, vékony testalkatú vagy túlsúlyos gyermek kisebb teherbírású és állóképességű lehet;

– a mozgásfunkciók, a nagymozgások és a finommozgások fejlettsége;

– a szemmozgások – fixálás, követés – épsége;

– a látási, hallási, tapintási, mozgásérzékelési és egyensúlyi észlelés fejlettsége;

– testkép kialakulása;

– a nyelvi fejlettség, melynek összetevői a beszéd megértése, a megfelelő szókincs, kifejezőkészség, a hibátlan, jól artikulált és helyes ritmusú beszédkép és a strukturált, grammatikailag helyes beszédfolyamat;

– jó pszichés státus, emocionális stabilitás és alkalmazkodás: az ösztönökön, érzelmeken való uralkodás, mely lehetővé teszi, hogy beilleszkedjen új környezetébe;

– a szociális kompetenciák megléte: kontaktuskészség, kooperáció, koncentráció és kitartás, megfigyelés, az instrukciók végrehajtása csoportban is, rugalmasság és motiváció, aktív figyelem;

– mentális képességek megléte: megfelelő értelmi képesség, gondolkodásbeli fejlettség szükséges.

Ezekre a kritériumokra többek között így is rákérdezhetünk:

 • Jó-e a gyermek ceruzafogása?
 • Tud-e cipőt kötni?
 • Jó-e a gyermek egyensúlyérzéke?
 • Tudja-e szinkronban és egymástól függetlenül irányítani végtagjait?
 • Meg tudja-e nevezni testrészeit?
 • Kialakult-e melyik a domináns keze?
 • Képes-e mozdulatokat leutánozni?
 • Képes-e mozgássorozatok, rajzminták és irány követésére?
 • Tudja-e térben mi van elől, hátul, jobbra, balra?
 • Felismeri-e az azonos formákat, színeket, mennyiségeket?
 • Felismeri-e a különbözőségeket?
 • Képes-e kérdezni, kérdésre válaszolni, másokat meghallgatni?
 • Be tud-e fejezni egy történetet?
 • Ismeri-e az évszakokat, napszakokat?
 • Tud-e játszani a többiekkel?
 • Képes-e szabályok követésére?
 • Tűri-e a kudarcot?

Rengeteg játék van, amellyel a gyermekünk képességeit fejleszthetjük – akár éveink vannak még az iskolakezdésig, akár csak egy nyári szünetünk. Jövő heti cikkünkben ehhez adunk majd ötleteket.

Wéber Anikó

fotó: freedigitalphotos.net

Szólj hozzá Te is!