„A hálapénz megalázza azt, aki kapja, és azt is, aki adja”

A hálapénz nem csak a lakosságnak megalázó! Az orvosi és lakossági felmérések rámutattak: a hálapénz rendszer kiszolgáltatottá teszi az orvost és beteget egyaránt, megalázó és frusztráló mindkét fél számára. Gátja az egészségügy hatékony működésének, a minőségi szakképzésnek, és az elégedetlenségek következtében az orvosi elvándorlás egyik legfőbb motorja.

A Magyar Rezidens Szövetség a Hála-Pénz – Hálát a betegtől, Pénzt az Államtól – Kampányának keretében a Szinapszis Kft. segítségével piackutatásokat kezdeményezett. A cél a hálapénzzel kapcsolatos objektív adatok, valamint az orvosi és össztársadalmi véleményének megismerése volt. Az országos kiterjedésű, online kérdőíves kutatásból kiderült, hogy a hálapénz problémája azonnali beavatkozást kíván.

A tévhitek miatt sérül az orvos és a beteg közötti bizalmi viszony

„A hálapénz megalázza azt, aki kapja, és azt is, aki adja. Elfogadása ma Magyarországon kényszer, Európa legrosszabbul fizetett orvosai nem tehetnek mást. Soha nem történt még lényegi intézkedés a megszüntetésére. Feszültséget kelt az orvos társadalmon belül és a társadalom többi része, valamint az orvosok között. Segít alacsonyan tartani az egészségügyi béreket, növeli a túlmunka-vállalás kényszerét.” – olvasható az eredmények között egy válaszadó orvos véleménye.hálapénz

Mind a szakma (82%), mind a lakosság (86%) egyetért abban, hogy a hálapénz rendszere megalázó a beteg számára, és erősíti a korrupció jelenségét. A hálapénzről és az orvosi bérek megítéléséről azonban sok ponton mást gondol a két fél. Ezek a tévhitek pedig alapjaiban rendíthetik meg az orvos és beteg közötti bizalmi viszont, melyre a sikeres gyógyítás épül.

A lakosság 85%-ának az a véleménye, hogy az orvosoknak nem érdeke a hálapénz rendszerének megszüntetése, hiszen kényelmes és biztos jövedelemforrást jelent. Ezzel szemben 10-ből 9 orvos elutasítja a hálapénz rendszerét! Úgy gondolják, a hálapénz negatívan befolyásolja az orvosok megítélését, és gátolja a minőségi szakképzést. Az egészségügyi szakemberek 82%-a érzi úgy, hogy a hálapénz kiszolgáltatottá, kiszámíthatatlanná teszi az orvos életét azáltal, hogy bevételének egy része változó mértékű, vagyis egyáltalán nem biztosít jól tervezhető megélhetést.

A felmérés egyértelműen rámutat arra is, hogy a lakosság körében jelentős tévhitek vannak az egy-egy orvosi beosztáshoz tartozó bérszintekkel kapcsolatban, és jelentősen felülbecsülik azokat. Valójában az orvosok 51%-a nem tudja megtervezni a jövőjét a jelenlegi alacsony alapbér mellett. Míg 70%-uk elviekben nem ért egyet a hálapénz rendszerével, mégis a jelenlegi egészségügyi helyzet miatt kénytelen elfogadni a beteg által felajánlott pénzt. A kérdés megítélésében az alap, illetve a szakellátásban dolgozó orvosok véleménye között nem volt szignifikáns különbség.

Eltérés figyelhetők meg abban is, mit gondol az orvos és mit maga a beteg a hálapénz adásának motivációjáról. Az orvosok 31%-a a valós hálát jelölte meg, ám a lakosság körében a hálapénz adását döntően a kiszolgáltatottság, a félelem motiválja. Az orvosi véleményekkel szemben közel minden második laikus a megfelelő ellátás hiányától való félelmet jelölte meg motivációként.

 „Vétkesek közt cinkos, aki néma”

Dr. Dénes Tamás, a Magyar Rezidens Szövetség elnöke kijelentette: teljes mellszélességgel ki kell állni a hálapénz rendszer eltörlése mellett, mert „vétkesek közt cinkos, aki néma”. Sikert csak közös akarattal és munkával érhetünk el! Az MRSZ javasolt megoldásai: a tisztességes alapbér/bérrendezés, a kiszámítható jövőkép, a minőségbiztosítás a szakképzésben, az oktatók megbecsültségének javítása és a perverz motivációk helyett tiszta ösztönzők a rendszerben.

A lakosság és a szakma kifejezheti támogatását, javaslatait, hozzászólásait a Magyar Rezidens Szövetség által indított facebook oldalon.

Wéber Anikó

Szólj hozzá Te is!