Bővült az apasági vélelmek köre

apasági vélelmek

A házasságon kívüli születések anyakönyvezésénél 2010.  január 1-től az anyakönyvvezető feladata újabb kötelességgel bővül: az apasági vélelem megállapításához adatot kell kérnie az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásából. A Nyilvántartás által igazolt élettársi kapcsolat ugyanis apasági vélelmet keletkeztet a gyermek vonatkozásában, hasonlóan a házassághoz.

2010. január 1-jével állították fel a közjegyzők és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartást. Ez az adatbázis egyfelől biztosítja az élettársi kapcsolatban élő nagykorú, nem cselekvőképtelen személyeknek azt a lehetőséget, hogy közjegyző előtt nyilatkozatot tegyenek és ezáltal a hatóságok előtt folyó eljárásokban hitelt érdemlően bizonyíthassák kapcsolatuk fennállását, a köztük lévő nemcsak érzelmi, hanem vagyoni kötelék igazolását, és így minden olyan egyéb polgári jogi, családjogi, közigazgatási jogi stb. jogviszony könnyebben és gyorsabban rendezhető legyen, amelyben az élettársi kapcsolat fennállásának jelentősége van.

Másik oldalról pedig a hatóságoknak – így többek között az anyakönyv-vezetőknek is – lehetőségük van arra, hogy az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásból adatot igényeljenek. Az érintett feleknek és hatóságoknak így lényegesen könnyebbé, rugalmasabbá válik a helyzete azáltal, hogy a felek egy közhiteles nyilvántartás alapján igazolni tudják élettársi minőségüket.

Az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartáshoz kapcsolódik az anyakönyvvezető azon kötelezettsége, hogy a házasságon kívül született gyermekek anyakönyvezése előtt meg kell győződnie arról, hogy az anyának az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása által igazolt élettársi kapcsolata keletkeztet-e apasági vélelmet a gyermek vonatkozásában.

A jelenleg hatályos családjogi törvény szerint ugyanis, ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt nem állt házassági kötelékben, a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki az anyával a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt a közjegyző által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása által igazolt élettársi kapcsolatban élt. Amennyiben a kérdéses időszakban a duhaj anya több különböző férfival is élt ilyen nyilvántartott élettársi kapcsolatban, akkor a férfiak felsóhajthatnak, szinte halljuk a kövek gördülését: nem áll fenn a vélelem egyik férfi vonatkozásában sem.

Amennyiben a gyermekre vonatkozóan – akár még méhmagzatként – apai elismerő nyilatkozatot tettek, a nyilatkozó férfi ez esetben is kizárólag akkor jegyezhető be apaként az újszülött anyakönyvezésekor, ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt más férfival nem kötött házasságot, vagy mással nem élt az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása által igazolt élettársi kapcsolatban.

Születés, így házasságon kívüli születés anyakönyvezésekor is vizsgálnia kell tehát az anyakönyv-vezetőnek, hogy bárki vonatkozásában fennáll-e az apaság vélelme. Ehhez adatot kell kérnie az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásából a Magyar Országos Közjegyzői Kamarától, tekintettel arra, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény értelmében az ügyféltől nem kérhető olyan adat igazolása, amely nyilvános, vagy amelyet valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, vagyis ezzel az állam nem akarja a gyermekágyas anyát ugráltatni.

Térjünk ki viszont a hősies anyakönyv-vezetőkre, megérdemelnek pár szót a MOKK-kal együtt. Kötelező elektronikus adatszolgáltatást ugyanis jogszabály  nem ír elő az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartását illetően, azonban az anyakönyv-vezetők és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara közötti gyors és hatékony adat-továbbítás érdekében megkezdődtek azon rendszerfejlesztési munkálatok, melyek biztosítani fogják, hogy az anyakönyv-vezetők közvetlenül hozzáférhessen a szükséges adatokhoz. Az online kapcsolat tető alá hozásáig az anyakönyvvezető adatkérése papíralapú megoldással kivitelezhető, sajnos ez ideiglenesen meghosszabbíthatja a születések anyakönyvezésének eljárási idejét.

Szólj hozzá Te is!

1 KÉRDÉS

  1. A házasságon kívül született gyermekek anyakönyvezésének megbonyolítása teljesen életszerűtlen, hiszen így azok a párok, akik nem élnek házasságban, sem bejegyzett élettársi kapcsolatban, de már több éve élnek együtt és már van gyermekük, nem biztos, hogy a 2010.után született gyemeküket is ugyanúgy tudják anyakönyveztetni, mint az előzőleg született gyermeküket. Ez az egész tortúra csak a közjegyzőknek kedvez, mert így újabb felesleges pénzkidobásra kényszerítik a szülőket, valamint plussz rohangálásra, ha azt akarják, hogy a születendő második gyermek is az édesapja nevét viselje. Életszerűtlen ez azért is, mert a napjainkban születő gyermekek 40 %-a házasságon kívül születik és nem mindegyik az anya duhajkodása miatt, hanem elsősorban azért, mert a mai fiúk jelentős része retteg a házasságtól, bár papír nélkül, de abban élnek.

Comments are closed.