Fogkrém, WC-papír, szappan – ki fizeti?

Az oktatási és a kulturális miniszterhez fordul Szabó Máté országgyűlési biztos, mert nincs egyértelműen megnevezve, melyek azok az eszközök, amelyeket kötelezően biztosítani kell az óvodák feladatellátásához. 

Az állampolgári jogok biztosának közleménye szerint az óvodákban csak a mindennapi neveléshez nem tartozó többletszolgáltatásokat szabadna megfizettetni. “Az óvodai étkeztetésért fizetni kell, de a törvényben rögzített ingyenes ellátásokért nem kérhető térítés a szülőktől” – hangsúlyozta Szabó Máté.

Több panaszos szerint vécépapírt, papír zsebkendőt, szalvétát, szappant, fogkrémet, ágyneműt és huzatot, írószereket, helyenként gyümölcsöt kérnek az óvodák a szülőktől, természetesen nem előírva, hanem önkéntes hozzájárulásként.

Ezzel szemben a közoktatási törvény kimondja, hogy az óvodai nevelés ingyenes, egy rendelet pedig meghatározza azokat az eszközöket, amelyeket kötelezően biztosítani kell az óvodák feladatellátásához – mutatott rá az ombudsman.

Úgy véli, a tisztálkodás kellékeiről, az ágyneműről és a nevelőmunkát segítő eszközökről az intézményeknek, illetve a fenntartóiknak kell gondoskodniuk. Utalt arra, hogy minimális feltételként a fésűt, a fogkefét, a fogmosó poharat, az ágyneműt, a törülközőt, az abroszt, a papírszalvétát határozzák meg, ide tartoznak az ábrázoló tevékenységet fejlesztő anyagok, vagyis azok, amelyek a rajzoláshoz, festéshez, mintázáshoz, építéshez szükségesek.

Szabó Máté szerint a rendelet nem egyértelmű: nem nevezik meg benne a vécépapírt, a zsebkendőt, a fogkrémet és a szappant. A megkérdezett polgármesterek azt mondták, hogy ezekkel a szülők önkéntes felajánlásként látják el az óvodákat. Az ombudsman közölte, ezen gyakorlat kialakulásához a hiányos jogszabály és az anyagi forrás hiánya vezetett, ami sérti a jogbiztonság követelményét és az alapvető jogot a művelődéshez.

mti

Szólj hozzá Te is!

6 EDDIGI KÉRDÉSEK

 1. Gyermekem 3 éves és májusban szeretném ovodába iratni hogy szeptembertöl kzdhesse az ovis éveit.
  Azt szeretném kérdezni lehet több oviba is jelentkezést benyújtani vagy csak a lakhelyszerinti oviba. Azért gondoltam erre mert ha oda ahová szertném adni túljelentkezés van ne maradjon a gyermek ithon .
  Egy kezdő Anyuka

  • Kedves Lea!

   Egyszerre csak egy óvodába lehet jelentkezni, és ha nem a körzetibe szeretné vinni, akkor kell a beiratkozáshoz egy ún. kikérőlap a körzeti oviból. Éppen ezért érdemes előre érdeklődni, hogy van-e túljelentkezés, ill. ha igen, akkor visszaküldik-e a körzetibe a gyereket. Felvételkor a körzetbe tartozó gyerekeknek van elsőbbsége egyébként. Javaslom, hogy kérdezősködjön a játszótéren a nagyobb gyerekek szüleitől, hogy mi a tapasztalat.

   üdv,
   Hajnal

 2. Kicsit furcsa nem , hogy bármely intézmény (még a kocsma , pláza , stb…) -ben a fentartó/üzemeltető -nek kell a higiénés eszközöket biztosítani , különben az ÁNTSZ bezáratja !!!
  Ezek alapján állítottam össze a működési eng. feltételeit is szabályozó ÁNTSZ előírásokat .
  =================================================================
  11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
  a nevelési-oktatási intézmények működéséről
  A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. §-ának b) pontjában, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 94. §-a (1) bekezdésének b), f), h) és k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – szakképzés tekintetében a munkaügyi miniszterrel, illetve a szakképesítésért felelős miniszterekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:
  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
  A rendelet hatálya
  1. § (1) A rendelet hatálya – fenntartóra tekintet nélkül – kiterjed
  a) óvodákra,
  b) az általános iskolákra,
  c) szakiskolákra,
  d) a gimnáziumokra, a szakközépiskolákra (a továbbiakban együtt: középiskola; a szakközépiskola és a szakiskola együtt: szakképző iskola; a gimnázium, a szakközépiskola és a szakiskola együtt: középfokú iskola),
  e) az alapfokú művészetoktatási intézményekre,
  f) a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekre [a továbbiakban a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodák kivételével a b)-f) pont alattiak együtt: iskola],
  g) a diákotthonokra és a kollégiumokra (a továbbiakban: kollégium, az a)-g) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény),
  h) a nevelési-oktatási intézménybe felvett gyermekekre, tanulókra,
  i) a pedagógusokra, a nevelő-oktató munkát végző más szakemberekre és a nem pedagógus munkakört betöltőkre (a továbbiakban együtt: alkalmazottak),
  j) a gyermekek, tanulók szüleire, gyámjára (a továbbiakban együtt: szülők).

  ……….

  7. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez
  JEGYZÉK
  a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről
  ÓVODA
  I. HELYISÉGEK
  Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső burkolat, megvilágítás stb.) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák.

  9. A gyermekek részére kialakított helyiség akkor megfelelő, ha – rendeltetésétől függően – alapterülete lehetővé teszi legalább egy óvodai csoport valamennyi tagjának egyidejű befogadását és egészséges, biztonságos körülmények közötti foglalkoztatását, pihenését, öltözését, tisztálkodását, étkezését, továbbá megfelel az építésügyi jogszabályokban előírt szakmai és tartalmi követelményeknek, a közegészségügyi előírásoknak, a tűzvédelmi, egészségvédelmi, munkavédelmi követelményeknek.

  ……..

  II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI

  Eszközök, felszerelések
  Mennyiségi mutató
  Megjegyzés

  1. Csoportszoba

  óvodai fektető
  gyermeklétszám szerint 1
  mozgássérült esetén kemény ágybetétek, decubitus matrac egyéni szükséglet szerint; látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos esetén védőszegély (rács)

  gyermekszék
  gyermeklétszám szerint 1
  mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos esetén állítható magasságú, lábtartóval és ülőkével

  gyermekasztal
  gyermeklétszám figyelembevételével
  mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos esetén állítható magasságú, dönthető lapú, peremes, egyszemélyes óvodaasztalok

  fényvédő függöny
  ablakonként, az ablak
  lefedésére alkalmas méretben

  szőnyeg
  gyermekcsoportonként,
  a padló egyötödének lefedésére
  alkalmas méretben

  játéktartó szekrény vagy polc
  csoportszobánként 2,
  fogyatékos gyermek esetén
  további 1

  fektetőtároló
  valamennyi gyermekágy
  tárolásához szükséges mennyiség

  élősarok állvány
  gyermekcsoportonként 1

  hőmérő
  gyermekcsoportonként 1

  óvodapedagógusi asztal
  gyermekcsoportonként 1

  felnőttszék
  gyermekcsoportonként 2

  eszköz-előkészítő asztal
  gyermekcsoportonként 1

  textiltároló szekrény
  gyermekcsoportonként 1
  ha elhelyezésére a csoportszobán kívül nincs más lehetőség

  edény- és evőeszköz-tároló szekrény
  gyermekcsoportonként 1

  szeméttartó
  gyermekcsoportonként 1

  …………..

  V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

  Eszközök, felszerelések
  Mennyiségi mutató
  Megjegyzés

  1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként)

  különféle játékformák (mozgásos játékok, szerepjátékok, építő-konstruáló játékok, szabályjátékok, dramatizálás és bábozás, barkácsolás) eszközei
  gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-ának megfelelő mennyiségben
  csoportszobai és udvari eszközök külön-külön

  mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök
  gyermekcsoportonként a gyermeklétszám figyelembevételével
  csoportszobai és udvari eszközök külön-külön

  ének, zene, énekes játékok eszközei
  gyermekcsoportonként a gyermeklétszám figyelembevételével
  az óvoda nevelési programja szerint

  az anyanyelv fejlesztésének, a kommunikációs képességek fejlesztésének eszközei
  gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-ának
  megfelelő mennyiségben
  az óvoda nevelési programja szerint; képeskönyvekből, képes mesekönyvekből gyermekcsoportonként legalább 15 féle 3-3 példányban

  értelmi képességeket (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitást fejlesztő anyagok, eszközök
  gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-ának megfelelő mennyiségben
  az óvoda nevelési programja szerint

  ábrázoló tevékenységet fejlesztő (rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, kézimunka) anyagok, eszközök
  gyermekcsoportonként a gyermeklétszám figyelembevételével
  az óvoda nevelési programja szerint

  ………..

  III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK

  Eszközök, felszerelések
  Mennyiségi mutató
  Megjegyzés

  egyéni tisztálkodószerek
  felnőtt és gyermeklétszám szerint 1
  fésű, fogkefe, fogmosópohár

  tisztálkodófelszerelések
  mosdókagylónként 1
  ruhakefe, körömkefe, szappantartó

  fésűtartó
  csoportonként 1

  törülköző
  felnőtt és gyermeklétszám szerint 3-3

  abrosz
  asztalonként 3

  takaró
  gyermeklétszám szerint 1

  ágyneműhuzat, lepedő
  gyermeklétszám szerint 3-3

  ……

  Az ÁNTSZ közegészségügyi előírásainak betartása a nappali foglalkoztatást nyújtó közintézmények működési engedély kiadásának feltétele , amelynek betartását és ellenőrzését a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szabályozza . Ha a működtetés során a fenntartó a közegészségügyi előírásokban foglaltakat nem tartja be , vagy annak biztosításáról nem folyamatosan gondoskodik a területileg illetékes ÁNTSZ hatóság a működési engedélyt köteles bevonni .

  ÁNTSZ higiénés feltételei :
  Az óvoda minden helyiségében (rendeltetésének megfelelően) naponta nedves, illetve fertőtlenítő takarítást kell végezni. A takarítást úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek napirendjét ne zavarja. Nem szabad a helyiséget akkor takarítani, mikor abban gyermekek tartózkodnak. A felmosórongyokat minden használat után ki kell mosni, és tisztán (a veszélyes készítményeket kivéve) a takarítóeszközökkel és -szerekkel együtt kell tárolni az erre kijelölt zárt helyen. A foglalkoztatók szőnyegeinek rendszeres tisztítását és fertőtlenítését biztosítani kell. Különös gondot kell fordítani a konyha takarítására, fertőtlenítésére , valamint a vizesblokkok higiénés eszközeinek biztosítására. Más takarítóeszközt (vödör, felmosó-, illetve lemosóruha) kell használni a konyhai és mást az egyéb helyiségekben. Havonta portalanítani kell a falakat és a mennyezetet. Az ablakokat az óvodai év megkezdése előtt, majd legalább negyedévenként meg kell tisztítani. Le kell mosni az ablakkereteket és az ajtókat is. Félévente el kell végezni a világítótestek és buráik tisztítását. Rendben kell tartani a bejáratot és az udvart is (azaz a sport- és pihenőterületet). Az udvari szeméttárolók rendszeres ürítéséről és tisztántartásáról gondoskodni kell. Az intézményben szükség szerint, de évente legalább egyszer rovar- és rágcsálóirtást kell végeztetni a 18/1998. (VI. 3.) NM-rendeletben leírtak szerint, olyan időpontban, amikor a gyermekek nem tartózkodnak az óvodában.
  Évente tisztasági festést kell végezni a konyhában, a hozzá tartozó kiegészítő helyiségekben, valamint a dolgozók és gyermekek által használt vizesblokkokban. Közegészségügyi elvárás, hogy az óvoda minden helyiségének festését szükség szerint, de legalább 3 évente, újratapétázását 5 évente biztosítani kell.
  A veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályait a 44/2000. (XII. 27.) EüM-rendelet tartalmazza. A munkáltatók kémiai biztonsággal kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet írja elő.

 3. Viszont, ha ennyi mindent kérnek az ovik minden hónapban + fizeti a szülő az étkeztetést, ami a mi ovinkban tavaly ősztől a duplájára emelkedett, akkor ne nevezzék ingyenesnek az óvodai nevelést. Úgyhogy nagyon nincs igazad!!!! Lehet, hogy pitiánernek tűnnek ezek a dolgok, hogy wc papír, szalvéta, fogkrém, zsebkendő stb. stb., de ha hozzászámolod a havi étkezést+minden hónapban van valamilyen színház, bábszínház, rendezvény, ami szintén pénzbe kerül a szülőnek, akkor lassan már nem is olyan pitiáner az az összeg, amelyet mi szülők ezekért a dolgokért kifizetünk. És az még hagyán, ha csak egy gyermek jár oviba, és egy gyermek után kell ezeket az összegeket kifizetni, de azokban a családokban, ahol mindkét, na adj isten mindhárom gyermek óvodáskorú, ott már elég rendesen a zsebbe kell nyúlni a szülőnek minden hónapban. Szóval, ne fikázzuk le az ilyen jellegű témákat, hogy milyen pitiáner, mert nem tudom vidéken hogy működik, de Budapesten minden apróságért pénzt szednek be az óvodákban és lassan már ott tartunk, hogy akár “osztálypénzt” is szedhetnének, mint az iskolákban. És a szülő persze nem lázadhat fel és nem mondhatja ki a véleményét az óvónők előtt, mert akkor saját gyermekét hozza lehetetlen helyzetbe. ÉN SZEMÉLY SZERINT NAGYON ÖRÜLÖK, HOGY VÉGRE EZT IS ÉSZREVETTE VALAKI ÉS MERT SZÓLNI AZ ÜGY ÉRDEKÉBEN, MERT AMIT NEM MUSZÁJ, AZT NE MI SZÜLŐK FIZESSÜK KI. Ugyanis nekünk szülőknek sem végtelen a fizetésünk!!!!!

 4. Ki az a pitiáner alak , aki ilyen témát dob be? Remélem dörzsöli a kezét, hogy milyen okosat talált ki!
  Rendszerváltás óta kérik az óvik a WC papírt, papírzsebkendőt, stb, s ha akarnak dolgozni, akkor egyéb eszközöket. Ha nem vettük volna észre a renszerváltással beköszöntött a kapitalizmus. Még örüljünk, hogy ennyire is “ingyenes” az óvoda. A véleményem: ha azt akarjuk, hogy az óvodában ne csak gyermek megőrzés legyen, akkor eszközökkel segítsük gyermekeink fejlődését.
  Sokszor érzem, hogy itt még az emberek mindig állami gondoskodásra vágynak, nincsennek felnőve.
  Üdv: egy Anyuka

 5. Én arra kérném a tisztelt biztos úrat, hogy a panaszát egészítse ki azzal, hogy miért nem kap lehetőséget minden olyan gyerek az óvodai foglalkozásokra akiknek a szülei igénylik ezt. A kis pénz is lehet sok pénz ha ki kell adni. De, tényleg nevetségesen hangzik ez a probléma, amikor én és a környezetemben még nagyon sokan a napokban kaptuk/kapjuk meg az elutasítást az óvodáktól, hogy helyhiány miatt nem veszik fel a gyerekünket. Az internetes forumokat olvasva az derül ki, hogy ez az ország nagyon sok településén probléma. Ez a jog is olyan jog ami mindenkire egyformán kellene vonatkozzon, és meg kellene teremteni a feltételeit.

KÉRDEZZ A SZAKÉRTŐTŐL!

Ide írd a kérdésedet, hozzászólásodat!
Kérlek, add meg a neved!

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..