Szülés és betegjogok

betegjog_1_300.jpg

A szülő nők, a családok, a dúlák tapasztalatai szerint nap, mint nap szinte az összes betegjogot megsértik azokkal a kismamákkal és hozzátartozóikkal szemben, akik tájékozatlanul, naivan sétálnak be egy szülészetre. Pedig a betegjogok alkotmányos alapjogainkat – az emberi méltóság jogát, az önrendelkezés jogát, az egészséghez való jogunkat – hivatottak ebben a speciális helyzetben is védeni.

A szülés egy normális, természetes és egészséges folyamat, melyet a nők kb. 90%-a – a neki megfelelő körülmények között –képes beavatkozások nélkül átélni. Tudományos bizonyítékok támasztják alá ezen megközelítés biztonságosságát, hatékonyságát és egészségügyi előnyeit – tudjuk meg az Anya- és Bababarát Szülészeti Ellátásért Kezdeményezés honlapján.

Biztonság alatt azt értjük, hogy az ellátás bizonyítékokon alapuló gyakorlattal történik, melynek során minimalizálják a hibák és ártalmak kockázatát, és támogatják a vajúdás és szülés természetes fiziológiás folyamatát.

Hatékonyság alatt pedig azt, hogy az ellátás az elvárt előnyöket nyújtja és alkalmazkodik a várandós nő és gyermeke javát szolgáló igényekhez. A biztonságos és hatékony anya- és bababarát szülészeti ellátás a lehető legjobb egészségi eredményeket és előnyöket nyújtja, a források és a technológia legmegfelelőbb és legkörültekintőbb alkalmazásával.

Mit jelentenek a betegjogok a szülés körüli időszakban?

Egy tapasztalt dúla mesélte. Itt egy „szép kis idézet” egy doki szájából, aki ezt ordította több ember füle hallatára, amikor egy várandós mama szelíden érdeklődött, hogy lehet-e nála beavatkozások nélkül, természetes módon szülni. „Nem tudom, mit képzelnek maguk terhesek(!), minek variálnak ennyit, vegyék végre tudomásul, hogy egy először szülő nő egyszerűen nem képes kinyomni a gyerekét és igenis adok oxitocint, ha nem vajúdás, akkor kitolás alatt biztosan és könyökkel is segítek(?!), nagy gátmetszést csinálok, hogy biztosan kiférjen az a gyerek, és el ne képzelje senki, hogy majd orvos létemre letérdelek valami kínlódó nő elé!!!!!!!!

Puff. Nos, nézzük, mit képzelnek a „terhesek”?

Betegjogok közül néhány, a szülésnél kiemelten fontos jog:

 • szabad orvosválasztás joga;
 • tájékoztatáshoz való jog: teljes körű tájékoztatást kell adni és ennek egyéniesített formában kell megtörténnie. E rendelkezést azért kell kiemelnünk a többi közül, mert a gyakorlatban a tájékoztatás sok esetben előre elkészített írásos anyagok átadásával történik, amelyek ugyan jól-rosszul tartalmazzák a szükséges általános információt, azonban biztosan nem tartalmaznak olyan részleteket, amelyek kifejezetten az adott ember számára fontos kérdésekről megnyugtató és egyértelmű tájékoztatást adnak.
 • önrendelkezéshez való jog: ennek gyakorlása keretében az ember szabadon eldöntheti, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve ha igen, akkor mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza. Az előző ponttal való összefüggésben: ezt a jogát az ember csak akkor tudja teljes körben gyakorolni, ha a többi joga gyakorolása megfelelően felkészíti a döntések meghozatalára, azaz, ha megfelelően tájékoztatták, ha valóban tudja, érti, hogy milyen kezelést miért fogad el és miért utasít vissza, ha tudja, hogy milyen döntése milyen következménnyel jár.
 • a beavatkozások visszautasításának joga: a fentebb említett önrendelkezési jog nevesített esete, amelynek alapján a cselekvőképes embert főszabály szerint megilleti az jog, hogy a számára javasolt, illetve felajánlott egészségügyi ellátást visszautasítsa, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné. (A szerkesztő megjegyzése: figyelem! itt és gyakorlatilag minden egyes pontnál hangsúlyos ez a kitétel. Ez azért nagyon fontos, mert sok beavatkozást, a törvény egyéb pontjainak megsértését azzal magyarázzák, azzal az ürüggyel akarnak a vajúdó/szülő nőre sok mindent ráerőltetni, hogy ne veszélyeztesse a baba épségét/életét. Ezért is nagyon fontos a valós tudás, a pontos és részletes tájékozódás!)
 • kapcsolattartás joga: a szülő nőnek jogában áll, hogy egy általa megjelölt felnőtt a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen. Kiskorúnak (tehát az újszülöttnek is), joga van ahhoz, hogy szülője mellette tartózkodjon, vagyis az anyát az újszülöttjével egy helyiségben helyezzék el amennyiben ezt a szülőnő vagy újszülöttje egészségi állapota nem zárja ki. Ha ezt a szülő nő állapota kizárja, akkor ezt a jogot a baba törvényes képviselője, vagy más (a szülő nő által vagy a törvényes képviselő által megjelölt) személy gyakorolhatja, tehát pl. a baba apja, nagyanyja stb. lehet vele folyamatosan.
 • emberi méltósághoz való jog: ennek értelmében az embert ellátása során csak méltányolható okból és ideig szabad várakoztatni. Ugyancsak tekintettel kell lenni szeméremérzetére. Az emberi méltósághoz való jog megsértése az is, ha az orvos sértő vagy gúnyos hangnemben beszél.
 • az egészségügyi dokumentációba való betekintés joga

“A tájékoztatás joga az egyik leggyakrabban sérülő jog: maga a tájékoztatás sok esetben kimerül az előre elkészített segédanyag átadásában – tudjuk meg Kapronczay Stefániától, a TASZ Betegjogi programjának vezetőjétől. – Minden beavatkozáshoz szükség van a beteg – vagy ha nem cselekvőképes, akkor a törvényes képviselőjének – hozzájárulásra. Ilyenek a szülés alatti beavatkozások is, amelyek közül van olyan, amelyik invazív – ezekhez írásbeli beleegyezés szükséges. Az invazív beavatkozásoknak nincsen általánosan elfogadott listája. Sok esetben a szülést megelőzően kapott tájékoztató és beleegyező nyilatkozat szól a beavatkozásokról. Más esetben a szülés közben kérik a nő beleegyezését az elvégzendő vizsgálathoz, beavatkozáshoz. Sok helyen elfogadják már az ún. szülési tervet, ezt a választott orvossal és szülésznővel előre érdemes végigbeszélni.”

Gyakran előfordul az is, hogy megindítják a szülést infúzióval és közben nem engedik az anyának a természetes testhelyzet felvételét. Novák Júlia szerint: „Elvben nem indíthatják meg az anya előzetes tájékozott beleegyezése nélkül. Ezt persze ritkán szoktak megtenni. Ha a nő tiltakozik, akkor általában ijesztgetéssel, fenyegetéssel próbálják rábírni a beleegyezésre. Ez legtöbbször sikerül is.”

Dr. Füredi Gabriella, a babafalva.hu jogi szakértője felhívja a figyelmet egy érdekes szempontra, amit nagyon kevesen tudnak. Nemcsak jogai, de kötelességei is vannak a jogszabályok szerint egy „betegnek”:

 • A betegek kötelesek tiszteletben tartani a betegellátással kapcsolatos jogszabályokat és az intézményi rendet.
 • Kötelesek együttműködni az ellátásukban közreműködő egészségügyi dolgozókkal: tájékoztatást adni mindarról, ami szükséges a kórisme megállapításához, a kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez.
 • Kötelesek a gyógykezelésekkel kapcsolatos rendelkezések betartására.
 • A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait, illetve nem sérthetik az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.

A várandós gondozó, vagyis az orvos és a védőnő feladata lenne az előzetes felvilágosítás a szülés folyamatáról, a várható beavatkozások szükségességéről, a fellépő helyzetek kezeléséről. Ezzel szemben a gyakorlat az, hogy „semmiféle előzetes felvilágosítás nem szokott történni, vagy csak nagyon ritkán. Leginkább a normális szemléletű orvosok, szülésznők szánnak erre időt és energiát, de ők még nagyon kevesen vannak, nagyítóval kell keresni őket” – mondja Novák Jula, a saját honlapján is elérhető gyakorló dúla, négygyerekes anya.

Mit tehetünk?

Kérdezzünk, érdeklődjünk, legyünk proaktívak a várandósság alatt, a tudás már megvan, csak meg kell, szerezzük! Indoklást kell kérni, tájékoztatást a lehetőségekről, szülési tervet lehet készíteni, ezt előre átbeszélni az orvosunkkal. Jó kérdésekkel, határozott állásponttal érdemes befolyásolni a kórházak közgondolkodását. A betegjogok érvényesítésének módját is meg lehet előre kérdezni. Lehet közösen bejárni a kórházakba, fellépni határozott állásponttal ez ügyben, akár a várandós tornára, női körökbe járókkal együtt.

Támogató női körök

Mindenképpen fontos lenne egy támogató női kört találnia annak a kismamának, akinek kérdése van – és kinek nincs? A valóságban a kis vidéki településeken nehezebb, de nem lehetetlen megtalálni a várandós tornát, szülésfelkészítő programot, nemrég szült vagy kisgyerekes szülők által látogatott programokat, ahol sorstársakkal találkozhatunk. A várakozás 9 hónapja alatt érdemes felkeresni párszor női közösségeket. Szüleink, nagyszüleink történeteiből is tanulhatunk. Az interneten is kereshetünk kismamatársakat. Meg fogunk lepődni, hogy milyen sokak számára az egyik legkedveltebb társalgási téma a szülés, hiszen ez meghatározó esemény a nők életében.

Internet

Az előzetes tájékozódáshoz számtalan internetes oldal, fórum is segítséget nyújt. Ilyen például a Babafalva portál Szülés rovata és on-line tanácsadói szolgálata is.

Tájékoztató kiadványok a szülésről

Novák Jula szerint, ha vannak is tájékoztató füzetek, azok általában félretájékoztatnak, csak az orvosi, medikalizált modellt ajánlják, mint ahogy a kórházi szülésre felkészítő tanfolyamok is a kórházi rendhez való alkalmazkodásra készítenek fel, nem a szülésre.

Könyvesboltokban sokféle könyvet találunk szülésről, gyerekvárásról, ám ha a szülés természetese menetével kapcsolatban szeretnénk tájékozódni, bátran lapozzuk fel a Babafalva portálon ajánlott könyveket.

Kihez fordulhatunk a betegjogok megsértésekor?

Betegjogi képviselők

Betegjogi képviselő minden egészségügyi intézményben tevékenykedik. A betegjogi képviselőhöz panasz benyújtási szándék nélkül és akár anonimen is fordulhatunk – a később hasonló helyzetbe kerülő embereken is segíthetünk ezzel!

„Az utóbbi két évben drasztikusan nőtt a panaszok száma, 2006-ban majdnem nyolcezer, 2007-ben már 11 250, míg tavaly több mint 16 000 ilyen ügye volt a közalapítványnak. Az országban 52 betegjogi képviselő, 26 ellátottjogi és szintén 26 gyermekjogi képviselő tevékenykedik – mondta egy konferencián tavaly Bodnár Ágnes, betegjogi szakreferens, természetesen NEM csak a szüléssel kapcsolatos esetekre utalva.

Az egyes egészségügyi intézményekben dolgozó betegjogi képviselők elérhetősége a Betegjogi Közalapítvány honlapján található meg.

Szószóló Alapítvány, a betegek jogaiért
Telefon/Fax: 210-0069, e-mail: szoszolo@szoszolo.hu

Társaság a Szabadságjogokért

A Társaság a Szabadságjogokért nevű szervezet (TASZ) Betegjogi Programja az egészségügyi törvényben szereplő betegjogokkal és a hozzájuk kapcsolódó általános betegjogi kérdésekkel foglalkozik. Vezetője: Kapronczay Stefánia.
1084 Budapest, Víg utca 28. I. em. 3. Telefon/Fax: 209-0046, 279-0755, tasz@tasz.hu

Fülöp Hajnalka – Kürti Judit

Szólj hozzá Te is!

Legyél TE az ismeretosztó!
Kérünk, like-old és oszd meg ismerőseiddel a cikket, hogy lássák, te mennyire tájékozott vagy!

A "kisgyerekes időszak után is" tudok tanácsot adni, hogy hogyan írjunk ütős önéletrajzot, motivációs levelet, átnézem és javaslatot teszek CV-tek beadása előtt, vannak tippjeim, hogyan használjátok a közösségi médiát a munkaerőpiacra való visszatérés érdekében, ill. hogyan készüljünk a babázás-gyerekezés mellett a munka világára? "
Előző cikkFelvétel indul! Tessék!
Következő cikkA GPS és én, nem jöttünk össze sohasem…

KÉRDEZZ A SZAKÉRTŐTŐL!

Ide írd a kérdésedet, hozzászólásodat!
Kérlek, add meg a neved!

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..