Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után járó ellátások

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után járó ellátások

Frissítve: 2017.01.18. – Egy tartósan beteg vagy egy súlyosan fogyatékos gyermek nevelése nagy anyagi terhelést jelent a családjuk számára. Bár egy sor támogatást vagy kedvezményt is igénybe vehetnének az érintett családok, sokszor csak hosszas nyomozás után jutnak a szülők információhoz – vagy még úgy sem. Ezért cikkünkben összefoglaltuk, mi minden jár a beteg vagy fogyatékos gyermekek után.

Magasabb összegű családi pótlék

Az emelt összegű családi pótlék tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után jár, aki az 5/2003.(II.19.) ESZCSM rendeletben meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul. A pótlékra a gyermekek mindennapi életében napi problémát okozó, a gyermek és a család számára komoly betegségterhet jelentő betegség és fogyatékosság biztosít jogot.

magasabb összegű családi pótlékA családi pótlékot a „Családi pótlék igénybejelentés” című formanyomtatványon kell igényelni, ill. az ügyintézés itt ügyfélkapun keresztül is elindítható.

Magasabb összegű családi pótlék esetében ugyanígy kell eljárni az igénylésnél, azonban a kérelemhez csatolni kell a gyermeket kezelő szakorvostól egy igazolást a tartós betegségről vagy fogyatékosságról. Az orvosi igazolás szövege és a jogosító betegségek és fogyatékosságok listája a rendelet mellékletében található>>. A szakorvosok a szakmai irányelvek alapján állítják fel a diagnózist, vagy adnak véleményt a betegség súlyosságával kapcsolatban.

A pótlékra jogosító igazolást – amelyet több más eljárásban is felhasználhatunk – három példányban kapjuk meg a szakorvostól. Az igazolást minimum 1, maximum 5 évente felülvizsgálják, amennyiben nem végleges a gyermek állapota.

A jogosultsággal kapcsolatban mindenképpen érdemes érdeklődni, mert nem mindenhol tájékoztatják automatikusan a szülőt arról, ha jogosult emelt családi pótlékra a gyermeke után. Az igazolás kiállításához kapcsolódó adminisztráció menete (hol lehet a formanyomtatványt kérni, ki kell-e a szülőknek előre tölteni a gyermekek adatait stb.) is intézményenként változó. A magasabb összegű családi pótlék kérelmhez az igazolást eredetijét kell csatolni, másolat nem elegendő.

Magasabb összegű családi pótlék összege
– tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékosermek után23 300 Ft
– tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után, egyedülálló szülő esetében25 900 Ft

A magasabb összegű családi pótlék annak a hónapnak a végéig folyósítható, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását igazolták. Az igazoláson megadott felülvizsgálati dátum lejárta előtt automatikusan, levélben kérik az újabb igazolás benyújtását 30 napon belül.

Ha állapotjavulás miatt már nem jár, a következő hónaptól a családi pótlékot az új, alapösszeggel folyósítják.

A magasabb összegű családi pótlék folyósításáról az ONYF egy kártyaformátumú igazolványt is küld postán az igénylőnek, ez felhasználható a pótlékhoz kötődő kedvezmények igénybevételénél (lsd. a cikk végén).

Gyermekgondozási segély (GYES)

gyermekbalesetekA szülőnek, örökbefogadó szülőnek, nevelőszülőnek, gyámnak a saját háztartásában nevelt tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig gyermekgondozási segély jár.

Az ellátást a „Gyermekgondozási segély igénybejelentés” című formanyomtatványon kell igényelni, ill. az ügyintézés itt ügyfélkapun keresztül is elindítható. A formanyomtatványhoz tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermek után igényelt ellátás esetén, csatolni kell az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet alapján kiadott szakorvosi igazolás eredeti példányát is.

Ha a gyermek még nem töltötte be a három évet, és egyébként is járna még a GYES, akkor is csatolni kell a szakorvosi igazolást, mivel ez alapján fogja az ONYF a gyermek 3 éves kora után, az igazoláson megadott felülvizsgálati dátum lejárta előtt automatikusan, levélben kérni az újabb igazolás benyújtását. Meghosszabbításhoz az igazolást egy példányban elegendő beküldeni a GYES-hez és a magasabb összegű családi pótlékhoz is.

A GYES havi összege azonos az öregségi nyugdíjminimummal, függetlenül attól, hogy hány gyermeket nevel valaki. Ez bruttó 28 500 Ft.

Közgyógyellátás

A magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek részére közgógyellátási igazolvány is igényelhető ún. alanyi jogon, mellyel ingyenesen juthat hozzá azokhoz a gyógyszereihez, melyek a közgyógylistán szerepelnek.

tartós beteg gyermek közgyógyA közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására a kérelmet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes jegyzőhöz kell benyújtani. A kérelemhez a formanyomtatvány az önkormányzat ügyfélszolgálati vagy szociális irodáján szerezhető be, sok esetben az önkormányzat honlapjáról is letölthető.

A közgyógyellátás kérelmezéséhez először a szakorvos(ok)tól kell beszerezni egy igazolást a gyermek által rendszeresen szedett gyógyszerekről. Ezeket el kell vinni a gyermek háziorvosához, aki összesíti őket, és kiállít egy igazolást a gyermek betegségéről és a gyógyításához szükséges gyógyszerekről, azok adagolásáról, havi mennyiségéről. Ezt zárt borítékban adja oda a szülőnek, aki a borítékot a kérelmmel együtt viszi el a jegyzőhöz. Ha alanyi jogon igényeljük a közgyógyellátást, akkor jövedelemigazolást nem kell csatolni a kérelemhez.

A jegyző az orvosi igazolást a megyei (fővárosi) egészségbiztosítási pénztárnak továbbítja 8 napon belül, ahol megvizsgálják az orvos igazolásában foglaltak szakmai megalapozottságát és megállapítja a terápia havi költségét. Ez lesz a kérelmező ún. havi egyéni gyógyszerkerete. A keret havi maximális összege 12 ezer forint. Ha az ezer forintot a rendszeres gyógyszerköltség havonta nem éri el, nem állapítható meg egyéni gyógyszerkeret.

Minden jogosult számára megállapítható azonban eseti keret megállapítására is, melynek az összege 6 ezer forint egy évre. Figyelem! A kérelmen ennek a megállapítását külön kérni kell a formanyomtatványon, ne felejtsük el beikszelni!

A jegyző az egészségbiztosítási pénztár szakvéleménye alapján hoz határozatot, melyben megállapítja a közgyógyellátásra való jogosultságot, a kezdő időpontját és a gyógyszerkeret összegét.

A kártyaformátumú igazolványt az egészségbiztosítási pénztár állítja ki és postázza majd a jogosultnak. Az igazolványt mindig hordjuk magunknál – célszerű a TAJ-kártya mellett tárolni -, mert gyógyszer felírásakor mindig elkérik a számát.

A közgyógyellátásra való jogosultságot és a gyógyszerkeretet alanyi jogosultság esetén két évre állapítják meg és az igazolványt is két évre állítják ki.

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa

Az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősülő gyermekek mozgáskorlátozottak parkolási igazolványára is jogosultak. ( Lsd. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003 (XII.11.) kormányrendeletet>>)

mozgássérült parkoló kártyaAz igazolványt a lakóhely szerinti illetékes okmányirodában kell igényelni, a gondviselő és a gyermek személyazonosító iratai (személyi igazolvány, lakcímkártya, születési anyakönyvi kivonat) és az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet alapján kiadott szakorvosi igazolás szükésges hozzá. A gyermeket is vinni kell magunkkal, mivel fényképet kell készíteni az igazolványhoz. Az igazolványt – ami egy laminált kártya -, helyben megkapjuk. Érvényessége a szakorvosi igazolás következő esedékes felülvizsgálatának dátumával egyezik meg.

Fontos! Az igazolvány a gyermekhez „tartozik”, nem az autóhoz, tehát csak akkor használható, ha a gyermek is velünk van, ill akkor ha a gyermek velünk van, bármilyen autóval használhatjuk. Ilyen betegségek esetében gépjárműadó-mentesség is jár!

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után járó egyéb kedvezmények:

  • 50%-os étkezési támogatás a bölcsődében/óvodában/iskolában – ehhez a szakorvosi igazolást és a magasabb összegű családi pótlékról szóló igazolást kell bemutatni (fénymásolatot leadni) az intézményben;
  • ápolási díj, ha önmaga ellátására képtelen, s állandó felügyeletre, gondozásra szorul;
  • ingyenes tankönyvek az iskolában – az iskolai tankönyvrendelés elkészítése előtt, az iskola által meghatározott időben kell bejelenteni az igényt – ha a bejelentés későbbi időpontban történik az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával köteles az igényt teljesíteni;
  • utazási kedvezmény a BKK járatain – a gyermek és egy felnőtt kísérője ingyenesen utazhat, ehhez a Magyar Államkincstártól kapott kártyaigazolványt kell felmutatni;
  • 90%-os utazási kedvezmény HÉV-en, vonaton és távolsági buszokon – a gyermek és egy felnőtt kísérője 90% kedvezménnyel utazhat, szintén az igazolvány alapján;

A cikk megjelenését a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Családbarát közgondolkodás népszerűsítésének támogatására kiírt pályázata tette lehetővé.

Mentés