Add a kezed! De melyiket?

Felnőttkorunkra egészen természetessé válik számunkra, hogy melyik kezünkbe fogjuk a ceruzát, a kést, melyiket használjuk szívesebben, ügyesebben. Vannak azonban olyan kisgyermekek, akiknek nehézséget okoz „eldönteni”, melyik kezüket használják a tevékenykedéshez.

Időnként még mostanság is megesik, hogy ha a bal kezükkel kezdenek ügyeskedni, beleütköznek környezetük rosszallásába: „Használd a szép (jobb) kezedet!” Pedig még szelíd erőszakossággal is okozhatunk kárt a gyermek fejlődésében, ha nem tudjuk, miért fontos, hogy az idegrendszeri adottságoknak megfelelő kéz használata váljon dominánssá, lehetőleg minél korábbi életkorban, de legkésőbb az iskolakezdésre.

Mint minden tevékenységünket, kézhasználatunkat is agyunk vezérli. Idegrendszerünk központja két féltekére osztódik: jobb agyi féltekénk felelős többek között a térérzékelésért, a bal féltekében pedig egyebek mellett a beszédközpont található. A két féltekét az úgynevezett kérgestest köti össze, ami biztosítja az információáramlást a két oldal között. A testrészeinket, érzékszerveinket vezérlő idegpályák azonban kereszteződnek, ezért bal kezünk, szemünk, fülünk, lábunk a jobb félteke irányítása alatt áll, míg jobb oldalunkat a bal agyfélteke vezérli.

Pontos adat nem áll rendelkezésünkre, hogy az emberiségnek hány százaléka jobb-, illetve balkezes, ennek oka, hogy a világ egyik-másik kultúrájában még mindig igyekeznek a balkezesség kialakulását elnyomni, szégyennek tartják. Általában azt mondhatjuk, hogy a népesség körülbelül 80-90 %-a lesz jobbkezes, míg a fennmaradó 10-20% a bal kezét használja általában. Tehát többségünknél a bal, beszélő félteke a domináns, ezért van több jobbkezes ember.

De vajon mi okozza, hogy egyeseknél a jobb félteke válik irányítóvá, s ennek következében balkezes lesz az illető? Mint annyi minden másnak, ennek is több oka lehet. A balkezesség is öröklődhet: két jobbkezes szülőnél csupán 2% az esély, hogy gyermekük balkezes lesz. Ha egyikük balkezes, a valószínűség már 17%, míg ha mind az apa, mind az anya balkezes, gyermeküknél 46% esély van a balkezességre! Hormonális okok is közrejátszhatnak a balkezesség kialakulásában: a tesztoszteron nevű hormon magasabb szintje a méhen belüli életben elősegítheti, hogy a jobb agyi félteke legyen a domináns. Ugyanezen hormonális okra vezethető vissza, hogy fiúknál kétszer olyan gyakran fordul elő balkezesség (10%), mint lányoknál (5%). Egyesek a magzat méhen belüli elhelyezkedésével, jobb oldali fekvésével is összefüggésbe hozzák a balkezesség kialakulását.

Okozhat-e hátrányt a balkezesség, vagy előnyt is faraghatunk belőle?

Miután tudjuk, milyen tényezők okozhatják a balkezességet, térjünk át arra, hogy gyermekeink életében ez hogyan jelentkezik. A gyakorlatban egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy a szülők, pedagógusok elfogadják, ha egy gyermek szívesebben használja a bal kezét az evéshez, rajzoláshoz, egyéb cselekvéseihez. Ha mégsem így van – az idősebb korosztályra talán jellemzőbb, hogy megpróbálhatják a bal kézzel tevékenykedő gyermeket jobb keze használatára bíztatni, gyengédebben vagy erőszakosabban -, nos, ilyen esetben kedvesen, de határozottan kérjük meg őket, fogadják el gyermekünket balkezességével együtt!

Manapság már ritka, hogy valakit emiatt csúfolnának, megbélyegeznének, mint ahogy ez a múlt században még gyakran előfordult. Ha viszont a gyermeket nem domináns kezének használatára szoktatjuk, megzavarjuk a térbeli tájékozódásban, irányfelismerésben, a testséma kialakulásában, aminek később akár tanulási vagy magatartási zavar is lehet a következménye.

Igaz, a bennünket körülvevő világ még a jobbkezesekre van berendezkedve, de egyre több helyen lehet balkezeseknek való eszközöket kapni, Internetről rendelni. Ha egy balkezes iskolás, óvodás gyerek különlegesen élezett és formázott balkezes ollóval vághat, nem érik kudarcok, ugyanolyan szépen tud dolgozni, mint jobbkezes társai. Ilyet pedig most már az egyszerűbb írószerboltokban is beszerezhetünk. Az írástanuláshoz is létezik balkezesek számára készült füzet, munkafüzet. A megfelelő, jó minőségű eszközök, hegyezők, kések használata egy balkezes számára különösen fontos!

A bal kéz használatát irányító jobb agyfélteke funkcióit – térérzékelés, térbeli tájékozódás – akár ki is használhatjuk balkezes gyermekünknél. Egyes sportágakban, amelyek gyors reflexeket és térbeli pontosságot igényelnek (pl. vívás, tenisz, asztalitenisz), egy balkezes sportoló jelentős sikereket érhet el. De mert bármelyik sportág sportolói között több a jobbkezes – akárcsak a népességben, – egy bal kézzel dobó kézi- vagy vízilabdás is komoly előnyt kovácsolhat abból, hogy ellenfelei számára kevésbé kiszámítható a labdakezelése.

Hogyan segíthetünk gyermekünknek, hogy rátaláljon domináns kezére?

Egy gondos szülő, aki figyel gyermekére, azt is észreveszi, hogy a gyermek melyik kezével játszik, eszik szívesebben. Egy- és kétéves kor között kezd tendenciaszerűen megjelenni a domináns kéz használata, ebben az életkorban még nyugodtan hagyhatjuk, hogy a kisgyermek megpróbáljon mind a két kezével enni, rajzolni. Ne adjuk a kezébe az eszközöket, engedjük, hogy ő vegye el középről és tegye abba a kezébe, amelyikbe akarja!

A legtöbb kisgyermek esetében hároméves korra eldől, hogy jobb- vagy balkezes lesz-e. Ha hároméves koráig sem látszik, hogy szívesebben használná valamelyik kezét, végezhetünk megfigyelést: anélkül, hogy gyermekünk észrevenné, egy papírra írjunk j vagy b betűt aszerint, hogy melyik kezével lapátol szívesebben a homokozóban vagy tépi a papírt, stb. Próbáljuk meg nem másolt vagy tanult tevékenységek (tehát nem evés vagy rajzolás közben) közben is megfigyelni a gyereket. Megnézhetjük, hogy egy kislány melyik kezével kalapál, vagy egy fiú melyik kezével fésüli a babát, fogja a tűt. Természetesen nem elég 10-20 darab betű, legalább egy-két hétig figyeljünk, írogassunk, minél többször. Közben az is segítséget jelenthet, ha a kéz tevékenysége mellett a láb- és a szemhasználatot is figyelemmel kísérjük: melyik szemével néz bele lyukba, távcsőbe, melyik lábával rúg többször labdába. Ha elég betű gyűlt össze, számolással kiderülhet, melyik a domináns keze, oldala. Utána ezt meg lehet erősíteni.

Előfordulhat, hogy egy ilyen megfigyelés sem vezet eredményre, vagy szülőként nem merünk ilyesmibe belevágni, nincs rá elegendő időnk. Ez nem szégyen! Ha azt látjuk, hogy gyermekünk elmúlt négy éves és még mindig nem biztosan használja jobb vagy a bal kezét, forduljunk szakemberhez! Nevelési tanácsadóban, logopédiai intézetben biztosan találunk olyan pszichológust, logopédust, aki segítségünkre lesz. Mivel a bizonytalan kézdominancia hat az iskolai teljesítményre, olvasás-és írástanulásra, beszédértésre, legkésőbb az iskolakezdésig ki kell alakítani és meg kell erősíteni a biztos (jobb vagy bal) kézhasználatot. Ehhez kérjük bátran szakemberek segítségét.

A balkezes embereknek ma már Magyarországon is van egyesületük, itthon is megtartják augusztusban a balkezesek világnapját és megtaláljuk a balkezesek boltját is a világhálón. Napjainkban hazánkban már egy gyermeknek sem kell hátrányos helyzetben éreznie magát csupán azért, mert bal kezét szeretné használni tevékenységeihez…

Szülőként, pedagógusként segítsük őket, hogy derűs, kiegyensúlyozott, boldog balkezes felnőtté válhassanak. Sosem tudhatjuk, melyikükből lesz a jövő Albert Schweitzere vagy Leonardo da Vincije…

Elges Renáta logopédus | Bemutatkozás>> | Kérdezz-felelek>>