Ki és hogyan segít a gyermekét egyedül nevelő szülőnek?

Ki és hogyan segít a gyermekét egyedül nevelő szülőnek?

Egyszülős családban élni speciális igényeket, gondokat és megoldásokat jelent, amelyekkel foglalkozni kell. Cikkünkben összeszedtük azokat a támogatásokat, lehetőségeket, amelyekkel az intézmények igyekeznek segíteni az a gyermeküket egyedül nevelők nehezebb élethelyzetén.

Cikkünkben egyedülálló szülőnek tekintjük azt a szülőt, aki nem él egy háztartásban sem élettársi, sem házastársi viszonyban, így a gyermeknevelés anyagi és lelki terhei  kizárólag őt terhelik.

Törvények, alapelvek az egyszülők védelmében
A gyermekét egyedül nevelő anyát jogi eszközökkel is igyekeznek támogatni. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény alapelve, hogy a gyermek számára a helyzetéhez, állapotához igazodó ellátást kell nyújtani, tehát ha a gyermek problémái abból erednek, hogy szülő egyedül neveli, akkor az ellátásnak, szolgáltatásnak ehhez a helyzethez kell (kellene) igazodnia.
Néhány ellátás megállapításakor kifejezetten kedveznek az egyedülálló szülők:

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
A települési önkormányzatok rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetik azokat a gyermekeket gondozó családokat, amelyek időszakosan létfenntartási gondokkal küzködnek. Létfenntartást veszélyeztető helyzetnek minősíthető például az egyik vagy mindkét szülő elvesztése.

Családi pótlék
A családi pótlék havi összege a gyermekek számán kívül függ a család típusától is: az egyedülálló szülő gyermekenként nagyobb összegre jogosult.(Bár az egyedül nevelők csak 1500 ft-tal kapnak nagyobb összeget, mint a két szülős, két keresőt feltételező családok.)

Gyermektartási díj
A gyermektartásdíj megelőlegezése esetén a magányos szülő akkor is hozzájut a tartásdíj összegéhez, ha a volt házastárs azt nem fizeti meg időben. Ebben az esetben az állam folyósítja a megállapított összeget – a kötelezett személy visszafizetési kötelezettségével. A kérelmet a területileg illetékes városi gyámhivatalnál kell benyújtani.

Az egyszülős családok 87%-ában az anya neveli a gyermekeket (2005-ös adatok), tehát a gyerektartásra általában a férfiak kötelezettek. Az általában a nőknél magasabb jövedelemmel bíró  férfiak azonban jövedelmének általában csupán 15-18%-át fizetik tartásdíjként.

Állami kezességvállalás hitelfelvételhez
A  gyermeküket egyedül nevelő szülők is igénybe vehetik 2005 februárja óta az állami kezességvállalás lehetőségét, melynek segítségével csökkenthető a hitelfelvételhez szükséges önerő összege, és jóval kedvezőbb feltételekkel lehet lakáshitelhez jutni.

Az állami kezességvállalással biztosított hitelt minden egyedülálló szülő igénybe veheti azzal a feltétellel, hogy még nem töltötte be a 35. életévét, és sem neki, sem pedig kiskorú gyermekének nincs másik lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, illetve önkormányzati tulajdonban lévő vagy szolgálati jogviszonyhoz, munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya. További feltétel az ingatlan értéke: a támogatás csak olyan lakás megvásárlása esetén igényelhető, amelynek vételára Budapesten, használt lakás esetén nem haladja meg a 12 millió forintot vagy új lakás esetén a 15 millió forintot, más településeken pedig a 8, illetve 12 millió forintot.

Szociálpolitikai támogatás – “szocpol”
Fontos beszélni az ún. “szocpol”.-ról is, sokan ugyanis megfeledkeznek erről a lehetőségről, pedig a lakásvásárláshoz vagy építkezéshez szükséges hitel melletti önerő előteremtésében nagy szerepe lehet. A “szocpol.” ugyanis nemcsak építkezés, hanem lakásvásárlás esetén is igényelhető, ráadásul szintén nemcsak házastársak, hanem gyereküket egyedül nevelő szülők számára elérhető.

Fontos kitétel, hogy a támogatás csak azon gyermek után vehető igénybe, aki még nem töltötte be a 16. életévét, vagy ha be is töltötte, nappali tagozaton tanul és még nincs 25 éves. Fontos továbbá, hogy csak akkor tekinthető kedvezményezettnek a gyermek, ha a szülővel egy háztartásban él – kivétel a tanulmányai miatt távollévő gyermek -, és ha rendelkezik is rendszeres havi jövedelemmel – például munkanélküli segéllyel -, annak összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét (ez 2008-ban 28 500 Ft).

Gyermekintézmények térítési díjaihoz nyújtott támogatás
A bőlcsöde-óvoda-iskolai közétkeztetési díjakat általában az önkormányzatok állapítják meg. Kedvezményt általában nagycsaládosoknak adnak (3 vagy több gyermeket nevelőknek), illetve jövedelemhez kötik a támogatást. Előfordul olyan cinikus helyzet, hogy a minimálnyugdíj összegét létfenntartáshoz elégségesként szabják meg, és az ennél többet keresőknek nem nyújtanak támogatást, hiába kell még egy vagy több gyermekről is gondoskodnia.

Tankönyvtámogatás
2007 óta a szintén önkormányzati forrásból biztosított tankönyvtámogatás sem jár automatikusan az egyedülálló szülőknek, a tanévkezdéskor sokszor több tízezer forintért fizetendő könyvek árát az augusztusi emelt összegű családi pótlék sem fedezi. Ehelyett ún. tartós tankönyveket kaphatnak kölcsön, amik általában használtak, és a tanév végén vissza kell adni a követekző évfolyamon tanulóknak.

Szolgáltatók kedvezménye
Az egyszülős családoknak érdemes a különböző szolgáltatóknál érdeklődni a szociálisan rászorulóknak nyújtott kedvezmények iránt, így pl. áramdíj-kedvezményben, távhő-díj-kedvezmény vagy gázártámogatás I kedvezményben is részesülhetnek. Utóbbinál pl. ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik a támogatás számításakor.
Kapcsolódó linkek:
EON Energiaszolgáltató Kft. Tájékoztatója

Helyettes szülői ellátás
Az önkormányzatok feladata minden településen a helyettes szülői ellátás biztosítása – az intézeti elhelyezés megelőzésére. Amikor a szülő átmeneti időre, rendkívüli nehézségei miatt nem képes gyermekének ellátására, kezdeményezheti gyermekének ezt teljes körű (24 órás) átmeneti gondozást.

A helyettes szülő szinte vendégül látja a gyereket saját otthonában. Tehát hatósági intézkedés nélkül, a szülő szülői jogainak birtokában kérheti ezt az ellátást. A fogadó család u.n. helyettes szülői jogviszony keretében gondoskodik a gyerekről, kiadásainak kompenzálására törvényben rögzített anyagi támogatás illeti meg. Rövid időre szóló gondozást jelent – pl. az egyedülálló szülő gyógykezelése, kórházi tartózkodása idejére (néhány héttől néhány hónapig), csak arra az időszakra, amíg nem tud gyerekéről gondoskodni.

Fülöp Hajnalka, hfulop@gmail.com

Szólj hozzá Te is!

Legyél TE az ismeretosztó!
Kérünk, like-old és oszd meg ismerőseiddel a cikket, hogy lássák, te mennyire tájékozott vagy!

A "kisgyerekes időszak után is" tudok tanácsot adni, hogy hogyan írjunk ütős önéletrajzot, motivációs levelet, átnézem és javaslatot teszek CV-tek beadása előtt, vannak tippjeim, hogyan használjátok a közösségi médiát a munkaerőpiacra való visszatérés érdekében, ill. hogyan készüljünk a babázás-gyerekezés mellett a munka világára? "
Előző cikkBuksi – gyerekkönyves sikerlista
Következő cikkA csecsemő mozgásfejlődése: a 7 – 9 hónapos baba

34 EDDIGI KÉRDÉSEK

 1. egyedül nevelem a píci gyermekem ! Elhagyott az éleþársam kérdés , hogy mennyit kell fìzetni mint gyrektartás? Fizetése hány %- át ?

  • Kedves Edit!

   A 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyről az alábiak szerint rendelkezik.

   4:217. § [A szülők megegyezése a gyermektartásról]

   (1) A gyermektartásdíj mértéke és megfizetésének módja tekintetében elsősorban a szülők megállapodása irányadó.

   (2) A szülők megállapodhatnak abban is, hogy a gyermekétől különélő szülő a tartási kötelezettségének megfelelő vagyontárgy vagy pénzösszeg egyszeri juttatásával tesz eleget. A megállapodás akkor érvényes, ha abban meghatározzák azt az időszakot, amelynek tartamára a juttatás a tartást fedezi, és azt a gyámhatóság vagy perbeli egyezség esetén a bíróság jóváhagyja.

   (3) A (2) bekezdés szerinti megállapodás ellenére a bíróság akkor ítélhet meg tartásdíjat, ha az a körülmények előre nem látható, lényeges változása miatt a gyermek érdekében vagy valamelyik fél súlyos érdeksérelmének elhárítása miatt indokolt.

   4:218. § [A gyermektartásdíj bírósági meghatározása]

   (1) A gyermektartásdíjról a szülők megegyezésének hiányában a bíróság dönt.

   (2) A gyermektartásdíj meghatározása során figyelembe kell venni:

   a) a gyermek indokolt szükségleteit;

   b) mindkét szülő jövedelmi viszonyait és vagyoni helyzetét;

   c) a szülők háztartásában eltartott más – saját, mostoha vagy nevelt – gyermeket és azokat a gyermekeket, akikkel szemben a szülőket tartási kötelezettség terheli;

   d) a gyermek saját jövedelmét; és

   e) a gyermeknek és rá tekintettel az őt nevelő szülőnek juttatott gyermekvédelmi, családtámogatási, társadalombiztosítási és szociális ellátásokat.

   (3) A gyermek indokolt szükségletei körébe tartoznak a megélhetéséhez, egészségügyi ellátásához, neveléséhez és taníttatásához szükséges rendszeres kiadások. Ha a gyermek érdekében olyan rendkívüli kiadás szükséges, amelynek fedezését a tartásdíj kellő előrelátás mellett sem biztosítja, a tartásra kötelezett e rendkívüli kiadás arányos részét is köteles megtéríteni.

   (4) A tartásdíj összegét gyermekenként általában a kötelezett átlagos jövedelmének tizenöt-huszonöt százalékában kell meghatározni. Az átlagos jövedelem megállapításánál rendszerint a kötelezettnek a kereset megindítását megelőző egy évi összes jövedelmére figyelemmel kell lenni.

 2. Hitel ajánlat.

  Jó napot,
  Regisztrált magánhitelező vagyok. Kölcsönöket nyújtunk azért, hogy segítsük az embereket és a vállalatokat a pénzügyi helyzetük világszerte történő javításában, egy éven belül legfeljebb 3% -os alacsony kamatlábon, 30 éves visszafizetési határidővel bárhol a világon. Kölcsönt adunk az 5000 euróról 500 000 000 euróra. A hitelek a legmagasabb biztonsággal vannak biztosítva. Az érdeklődő személy e-mailben lépjen kapcsolatba velünk: (dakany.endre gmail.com)

 3. Olyan módszert keres, amellyel hitelkeretet kaphat $ 5,000-tól 40,000,000-ig 24 órán belül
  órák? TUDUNK SEGÍTENI!
  Célunk, hogy segítsünk Önnek pénzügyi szükségleteinek kielégítésében
  Összegét, amelyet kérvényeztek, miközben a visszafizetéseket megfizethetjük
  És könnyen kezelhető egyéb költségekkel.
  Megemlítettük, hogy nem végezünk hitelellenőrzéseket ?! IGEN!!!
  További részletekért. Kapcsolat nekünk ma E-mailben: (strydom.strydom@yandex.com)

 4. Sürgős hitelt igényel? Mindenfajta kölcsönt kínálunk a leendő egyéneknek, cégnek, vállalati szerveknek és szervezeteknek. Szüksége van a regisztrált és jóváhagyott hitelekre? Ha érdekel, érjen el minket ma. E-mail: (dakany.endre gmail.com)

  Hitelajánlat sürgős.

 5. Hitel ajánlat,

  én Hitel cég kínál mindenféle kölcsön Ajánlom üzleti hitel, privát kölcsön, autó hitel, lakásvásárlási hitel, ház felújítás hitel, belföldi kölcsön, egy nagyon minimális kamatláb. ha szüksége van egy sürgős hitel velünk a kapcsolatot e-mailben: (zicolendingincorp@gmail.com)

 6. Ez a cég adta kölcsön 6,000.000.00. Ft ezen a héten csütörtök

  Kedves testvérek, nővérem itt Magyarországon, azt akarom, hogy neked jó hír merül fel kölcsönt keresést. Én találtam az egyetlen cég az interneten, hogy adhat kölcsön stressz nélkül. Egy barátom mutatta meg nekem, hogy neki e-mailben a múlt héten, és nekem van kapom meg a kért kölcsön összege 6,000.000.00 forint euróval tőle ezen a héten. a kapcsolatot a cég, ha szükség van egy sürgős kölcsön révén a cég e-mail: zicolendingincorp@gmail.com

  nagyon megbízható

 7. Szüksége van egy fedezett és fedezetlen hitel? Van szüksége a lakáshitel javítása? Befektetői hitelek? Auto hitelek? Üzleti hitelek? Személyi kölcsönök? Nemzetközi hitelek. Kérjük, írja meg nekünk vissza, ha érdekel. E-mail: (dakany.endre@gmail.com)

  Hitel ajánlat

 8. Fejezze be a pénzügyi gondok

  Mi hitel akkreditált cég. kínálunk kölcsön az egyének alacsony kamatláb 2%, Kínálunk személyi kölcsön, üzleti hitel, jelzáloghitel. ingatlan hitel. További info: lépjen kapcsolatba velünk: berryjoneslender09@yahoo.com

  Aláírt
  Menedzsment.

KÉRDEZZ A SZAKÉRTŐTŐL!

Ide írd a kérdésedet, hozzászólásodat!
Kérlek, add meg a neved!

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..