Átalakul a napközbeni gyermekellátás 1.rész

2 éves kisfiú a bölcsiben

Cikkünk azok számára ad fontos információkat, akik családi napközi elindításán gondolnak. A röviden csana-nak nevezett szolgáltatási forma, amely majdnem 20 éves hazánkban, 2016.december 31-én megszűnik és átalakul. 

Azok számára, akik jelenleg csanát működtetnek, fel kell készülniük a változásra. A működtetők választhatnak, milyen ellátássá alakítják át családi napközijüket. Összesen négyféle lehetőségük van, a csanából napközbeni gyermekfelügyelet, családi bölcsőde, ha egy munkáltatóhoz tartozik a szolgáltatás,  akkor munkahelyi bölcsőde szolgáltatást lehet választani. Arra is van mód, hogy mini bölcsődeként intézménnyé váljanak, ha az előírt (szolgáltatáshoz képest szigorúbb) tárgyi és személyi feltételeknek meg tudnak felelni.

Év végén megszűnik az a lehetőség is, hogy a gyermek az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben teljesítheti (törlésre kerül a nemzeti köznevelési törvény 8.§ 5-ös bekezdése), ha a szolgáltatást nyújtó személy óvodapedagógus végzettséggel rendelkezik.

„Az ilyen családi napközibe járó gyermekek szüleinek kérni kell a gyermek óvodai nevelés alóli felmentését januártól kezdődően,”

akkor is, ha az átalakuló családi napköziben továbbra is óvónő foglalkozik a gyermekekkel.  A kérelem minden bizonnyal elfogadásra kerül, hiszen a gyermeknek az a jó, ha nem kényszerül év közbeni váltásra, de állami normatívát a fenntartó családi bölcsődében nem igényelhet utána (napközbeni felügyelet esetében is csak akkor, ha a gyermek már 2015. december végén is ellátásban részesült a finanszírozási rendszerbe befogadott szolgáltatónál.)

A napközbeni gyermekfelügyeletről bővebben

A szolgáltatások közül a napközbeni gyermekfelügyelet, mely továbbra is a családi napközivel megegyezően 20 hetestől 14 éves korú gyermekeket fogadhat, nem részesül a feladat ellátására megállapított központi költségvetési támogatásban.

A bölcsődei új szolgáltatások működéséhez állami támogatásban részesülhetnek a kötelező feladatukat teljesítő önkormányzatok, az egyházi és civil, valamint vállalkozók által működtetett szolgáltatók közül azok, akik a 2011. év végén kialakított finanszírozási rendszerbe befogadást nyertek. A befogadás szabályai és gyakorlata miatt az utóbbi években induló családi napközik közül csak kevesen – főleg az uniós pályázattal létrejövők – jutottak hozzá az állami támogatáshoz.

A normatíva nélküli családi napközik napközbeni gyermekfelügyeletté alakulva továbbra is fogadhatják a különböző korú gyermekeket, délelőtt a kicsiket, délután – megfelelő tárgyi és személyi feltételeket biztosítva – megoldhatják az iskolások napközbeni felügyeletét, ideális körülményeket biztosítva a gyerekeknek a pihenéshez, tanuláshoz, játékhoz.

A napközbeni gyermekfelügyeletek alapellátásban elláthatják az óvodába járás alól felmentett gyermekeket, de gondoskodhatnak az óvodásokról is a kötelező óvodai időszak után, vagy az óvodai nyitvatartási időn kívül. Igény szerint a családok otthonaiban is biztosítható a gyermekek ellátása, házi gyermekfelügyelet keretében.

Engedélyeztetés

A napközbeni gyermekfelügyelet létrehozását az illetékes kormányhivatalnál kell engedélyeztetni. Az engedélyezési eljárás elektronikus úton történik, az ügyintézési határidő kb. 2 hónap.

A szolgáltatást nyújtó személybüntetlenségi nyilatkozatot tesz, egészségügyi alkalmasságát igazolja, akadályoztatása esetén helyettesről gondoskodik.

A nyilvántartásba vétel egyik fő feltétele, hogy a közegészségügyi szakigazgatási szerv helyszíni szemléjén megfelelőnek minősítse a gondozási helyet. Az ÁNTSZ működés közben is rendszeresen vizsgálja az étkeztetési és higiénés előírások betartását.  A családias ellátás jellemzője, hogy a szolgáltatás akár a gondozó saját háztartásában is kialakítható, a gyermekek házi kosztot fogyaszthatnak, természetesen az étrend összeállításánál figyelembe kell venni a korosztály tápanyagszükségletét.

Szükséges a szakmai végzettség!

Tevékenységét szakmai program alapján végzi, a szabályos működés feltételeit a hatóságok rendszeresen ellenőrzik. A szolgáltatást nyújtó személynek vagy el kell végezni a szolgáltatás nyújtására felkészítő miniszteri rendelet által előírt tanfolyamot, vagy gyermekgondozói illetve pedagógus végzettséggel kell rendelkeznie.  A 29/2003. ESZCSM  rendelet alapján megszerzett családi  napközi működtetői tanúsítványok érvényesek maradnak, az ilyen végzettséggel rendelkezők kérelmezhetik a napközbeni gyermekfelügyelet létrehozását.

De ki a finanszírozó?

A költségeinek fedezetére elsősorban a szülői befizetések állnak rendelkezésre, de ebben a gyermekjóléti alapellátásban is átvállalhatja a térítési díjat a szülőt támogatómunkáltató, önkormányzat, saját forrásból vagy adományból biztosíthat fizetési kedvezményeket pl. testvérek együttes ellátása esetén. A szolgáltatás ára függ a költségektől, a nyújtott szolgáltatásoktól, az igénybevétel időtartamától. Mértékéről tájékoztatást kapnak az igénybe vevők, jogszabály garantálja, hogy évente legfeljebb kétszer változtatható a térítési díj.

Hálózat is kialakítható

Amennyiben egy fenntartó (cég, egyház, önkormányzat, civil szervezet, egyéni vállalkozó) legalább három napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást működtet, akkor hálózatról beszélhetünk. A hálózati működést koordinátor segíti, aki összehangolja az egyes szolgáltatások tevékenységét, szakmai segítséget nyújt, felméri a szülői igényeket, szervezi a helyettesítést, kiegészítő szolgáltatásokat.

Remélhetően a más nevet viselő, de lényegében a klasszikus családi napköziként tovább működő napközbeni gyermekfelügyeletek továbbra is népszerűek maradnak a magas színvonalon egyéni bánásmódot nyújtó ellátást igénylő szülők körében.

Írta: Grosch Mária
Fotó: pixabay.com

Szólj hozzá Te is!

Legyél TE az ismeretosztó!
Kérünk, like-old és oszd meg ismerőseiddel a cikket, hogy lássák, te mennyire tájékozott vagy!

2001. évtől foglalkozom családi napközi szolgáltatással, munkám során, a Fehér Kereszt Közhasznú Egyesületnél ügyvezetőként a családi napközi és helyettes szülői hálózatban a családi napközi gondozók és helyettes szülők tevékenységét segítő szakmai tanácsadás. Családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet témákban szívesen válaszolok kérdéseitekre.
Előző cikk„ANYA lettem, ez életem legszebb szerepe” – Szüléstörténet Katával
Következő cikkFelborult a ciklusod? Mi lehet az oka?

2 EDDIGI KÉRDÉSEK

 1. Kedves Ágnes!
  Szeretnék nyitni egy gyermekek napközbeni ellátását biztosító vállalkozást /játszóház, korrepetálás, készségfejlesztés szakemberekkel, idegen nyelv oktatás, alapozó terápia…/. Abban kérném a segítségedet. hogy ezt milyen vállalkozási formában érdemes elkezdeni, illetve, én “csak” gyógypedagógusi végzettséggel rendelkezem /no meg anno Zircen Nálad a CSANA-vezetőit/, elegendő-e ez a végzettség, vagy mindenképpen kell hozzá egy csecsemő-és kisgyermekgondozói vagy mentálhigiénés végzettség? A törvény nem egészen egyértelműen fogalmaz…..
  A másik kérdésem, hogy nem saját családi házamban, hanem a tulajdonomban levő, ipari területnek minősített telken álló épületben szeretném kialakítani (valamikor TSZ iroda lehetett), de az önkormányzat nem akarja átminősíteni a területet ill. az épületet lakóházzá, -viszont minden adott lenne az épületben- kaphatok-e engedélyt a hatóságoktól. illetve ki dönti el, hogy működtethetem itt ezt a vállalkozásomat?

  Segítségedet köszönöm: Baumann Ernőné /Tünde/

  • Kedves Ágnes,

   közül lehetséges, hogy valamilyen a köznevelési vagy a szabadidő hasznos eltöltésére szolgáló tevékenység fedi le amivel szeretnél foglalkozni. A gyermekvédelem területén a napközbeni ellátásba akkor kapcsolódhatsz be, ha a gyermek szülő nélkül tölti a nap egy részét és számára a szükségletei szerint biztosítani tudod a pihenés, étkezés, levegőzés, játék és tanulás lehetőségét. Az új formák közül a családi napközi utódja a napközbeni gyermekfelügyelet jöhet számításba, ez 20 hetes és 14 éves kor közötti gyermekek ellátását jelentheti (a szakmai programban lehet szűkíteni a korosztályt) szolgálná legjobban a keretet az általad tervezett sokféle tevékenységhez. Azonban csak akkor, ha a gyermekek számára biztosítod a szükségleteiknek megfelelő ellátást az ott töltött időben, ennek megfelelő a szakmai program és napirend is.
   Az alternatív napközbeni ellátás is számításba jöhet, erről a 15/1998-as NM rendelet részletesen ír az 51/Q. – 51/S.§-ban.

   51/Q. §156 (1) A Gyvt. 44/D. §-a szerinti alternatív napközbeni ellátások a helyi adottságoktól és lehetőségektől függően, a helyi igényekhez igazodóan, az ellátott célcsoport életkori sajátosságainak megfelelően, gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységhez kapcsolódóan megszervezhetőek minden, a gyermekek csoportos foglalkoztatására alkalmas épületben, így különösen közösségi, művelődési vagy ifjúsági házban, család- és gyermekjóléti szolgálatnál, iskolában, óvodában, illetve ezek önálló helyiségében, továbbá játszótereken.
   (2) Az alternatív napközbeni ellátás valamely gyermekekből álló célcsoport életkori sajátosságaihoz, illetve a szülők speciális élethelyzetéhez igazodó, a gyermekek társadalmi beilleszkedését és közösségi tevékenységét elősegítő, a helyi szükségleteknek és igényeknek megfelelően változó módon vagy rendszeres időközönként tematikus program szerint, meghatározott időtartamokra megszervezett, önálló szakmai programban rögzített tevékenység, amelynek biztosítása során kiemelt figyelmet kell tulajdonítani a szocializációnak, a korai, egyéni és csoportos fejlesztésnek, valamint a prevenciónak.
   (3) Az alternatív napközbeni ellátás a (4)-(10) bekezdés szerinti formákban és tartalommal szervezhető meg.
   (4) A játszótéri program szakemberek közreműködésével, folyamatos nyitvatartással szabadidős, egyéni, csoportos, közösség-, érték- és normateremtő tevékenységeket biztosít a gyermekeknek és a szülőknek.
   (5) A játszóház elsősorban a játéktevékenységhez kötődő, egyéni készségeket és képességeket fejlesztő, családi nevelést segítő, illetve a szülő-gyermek kapcsolatot erősítő szolgáltatás, amelyben a szülő és a gyermek közösen vesz részt.
   (6) A játszóház integratív családi játéktár szolgáltatása segíti a családokat a családi kapcsolatok harmonizálásával, a gyermekek fejlődésével, a neveléssel és életvezetéssel kapcsolatos problémák megoldásában, valamint a családi konfliktusok és a pszichés fejlődési zavarok megelőzésében.
   (7) A játszóház keretében nem rendszeres jelleggel, esetenként, nem az egész napos nyitvatartás teljes időtartama alatt időszakos gyermekfelügyelet biztosítható.
   (8) A klubfoglalkozás az óvodán és az iskolán kívüli nevelést támogató, elsősorban sport- és szabadidős tevékenységekhez kötődő, a gyermekek, illetve szüleik hasznos időtöltését célzó szolgáltatás.
   (9) A klubfoglalkozás keretében gyermekfelügyelet biztosítható azokban az időszakokban, amikor a szülő nem tudja megoldani a gyermek napközbeni felügyeletét, így különösen az óvoda és az iskola nyitvatartási idején túli időszakban, valamint az iskolai szünet időtartama alatt.
   (10) Az azonos, illetve hasonló problémákkal küzdő, nehéz vagy szociálisan hátrányos élethelyzetű, különösen a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett gyermekek számára szervezett személyiségfejlesztő, valamint önsegítő vagy kortárssegítő közösségépítő tematikus csoportfoglalkozások a (4)-(9) bekezdésben meghatározott bármelyik formában megszervezhetők.
   51/R. §157 (1) Alternatív napközbeni ellátás szervezése különösen azokban az időszakokban indokolt, amikor az iskolai napközi nem működik, illetve azon túl igény jelentkezik a gyermekek felügyeletének és együttes foglalkoztatásának, fejlesztésének biztosítására, továbbá amikor nincs tanítás az iskolákban.
   (2) Az alternatív napközbeni ellátást nyújtó személyek és szervezetek együttműködnek az általuk ellátott gyermekek családjával, valamint szükség szerint az illetékes köznevelési intézménnyel, család- és gyermekjóléti szolgálattal, egyéb segítő, illetve egészségügyi vagy más szolgáltatást nyújtó személlyel, szervezettel, különösen, ha az együttműködés a gyermeket veszélyeztető körülmények, illetve helyzet felszámolására és a gyermek érdekében szükséges intézkedés megtételére vagy tevékenység megvalósítására irányul.
   51/S. §158 (1) Az 51/Q. § (10) bekezdése szerinti foglalkozások vezetését felsőfokú végzettségű szociális vagy mentálhigiénés szakember, valamint a fejleszteni kívánt képesség tekintetében tréning-, illetve csoportvezetésre jogosultságot szerzett személy láthatja el.
   (2) Az önkéntes segítők, kortárssegítők közreműködésével vagy együttes részvételével működtetett ellátásokban az önkéntesek felkészítéséről, folyamatos szakmai segítéséről és szupervíziójáról a programot működtető felsőfokú szociális alapvégzettséggel vagy mentálhigiénés végzettséggel rendelkező szakember, szupervízió esetén szupervízor útján gondoskodik.
   (3) Az alternatív napközbeni ellátások közegészségügyi követelményei tekintetében a bölcsődei módszertani szervezet szakmai iránymutatásában foglaltakat kell alkalmazni. A módszertani szerv a szakmai iránymutatást a honlapján közzéteszi, és gondoskodik annak folyamatos frissítéséről.
   (4) Nem tartozik az alternatív napközbeni ellátások közé
   a) azon intézmények által biztosított ellátás, amelyeknek kötelező alapfeladata szabadidős programok szervezése,
   b) elnevezésétől függetlenül az az időszakos gyermekfelügyelet, amelyhez nem kapcsolódik gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenység, így különösen amelyet a kereskedelmi, vendéglátó-ipari üzletben vagy kulturális intézményben biztosítanak a szülő tehermentesítése érdekében. ”
   A gyermekjóléti területen a napközbeni gyermekellátások engedélyezését a 369/2013-as kormányrendelet tartalmazza (369/2013. (X.24.) korm.rend. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről).
   Az illetékes területi kormányhivatal gyámügyi főosztálya foglalkozik az engedélyezéssel, a beadott kérelmekhez bekéri a szakhatóságok véleményét. Az épülettel kapcsolatban a feltételeket szakhatóságként a népegészségügyi szakigazgatási szerv vizsgálja (belmagasság, szellőztethetőség, biztonság, stb.). A rendeltetésmód nem kizárólag lakáscélú lehet, de a gyermekek által használt terület jellemzőinek meg felelni a szakigazgatóság elvárásainak.
   Ha a gyermekjóléti ellátás nem jellemző a tevékenységedre, ehelyett a fejlesztés a hangsúlyos, akkor a pedagógusok számára nyitott vállalkozási tevékenységek közül kellene választanod. Ezek feltételeiről a köznevelési területtel foglalkozó szakemberek és hatóságok adhatnak tájékoztatást.
   Terveid megvalósulásához sok sikert kívánok.

   üdv,
   Grosch Mária, Fehérkereszt Egyesület

KÉRDEZZ A SZAKÉRTŐTŐL!

Ide írd a kérdésedet, hozzászólásodat!
Kérlek, add meg a neved!

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..