Átalakul a napközbeni gyermekellátás 1.rész

2 éves kisfiú a bölcsiben

Cikkünk azok számára ad fontos információkat, akik családi napközi elindításán gondolnak. A röviden csana-nak nevezett szolgáltatási forma, amely majdnem 20 éves hazánkban, 2016.december 31-én megszűnik és átalakul. 

Azok számára, akik jelenleg csanát működtetnek, fel kell készülniük a változásra. A működtetők választhatnak, milyen ellátássá alakítják át családi napközijüket. Összesen négyféle lehetőségük van, a csanából napközbeni gyermekfelügyelet, családi bölcsőde, ha egy munkáltatóhoz tartozik a szolgáltatás,  akkor munkahelyi bölcsőde szolgáltatást lehet választani. Arra is van mód, hogy mini bölcsődeként intézménnyé váljanak, ha az előírt (szolgáltatáshoz képest szigorúbb) tárgyi és személyi feltételeknek meg tudnak felelni.

Év végén megszűnik az a lehetőség is, hogy a gyermek az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben teljesítheti (törlésre kerül a nemzeti köznevelési törvény 8.§ 5-ös bekezdése), ha a szolgáltatást nyújtó személy óvodapedagógus végzettséggel rendelkezik.

„Az ilyen családi napközibe járó gyermekek szüleinek kérni kell a gyermek óvodai nevelés alóli felmentését januártól kezdődően,”

akkor is, ha az átalakuló családi napköziben továbbra is óvónő foglalkozik a gyermekekkel.  A kérelem minden bizonnyal elfogadásra kerül, hiszen a gyermeknek az a jó, ha nem kényszerül év közbeni váltásra, de állami normatívát a fenntartó családi bölcsődében nem igényelhet utána (napközbeni felügyelet esetében is csak akkor, ha a gyermek már 2015. december végén is ellátásban részesült a finanszírozási rendszerbe befogadott szolgáltatónál.)

A napközbeni gyermekfelügyeletről bővebben

A szolgáltatások közül a napközbeni gyermekfelügyelet, mely továbbra is a családi napközivel megegyezően 20 hetestől 14 éves korú gyermekeket fogadhat, nem részesül a feladat ellátására megállapított központi költségvetési támogatásban.

A bölcsődei új szolgáltatások működéséhez állami támogatásban részesülhetnek a kötelező feladatukat teljesítő önkormányzatok, az egyházi és civil, valamint vállalkozók által működtetett szolgáltatók közül azok, akik a 2011. év végén kialakított finanszírozási rendszerbe befogadást nyertek. A befogadás szabályai és gyakorlata miatt az utóbbi években induló családi napközik közül csak kevesen – főleg az uniós pályázattal létrejövők – jutottak hozzá az állami támogatáshoz.

A normatíva nélküli családi napközik napközbeni gyermekfelügyeletté alakulva továbbra is fogadhatják a különböző korú gyermekeket, délelőtt a kicsiket, délután – megfelelő tárgyi és személyi feltételeket biztosítva – megoldhatják az iskolások napközbeni felügyeletét, ideális körülményeket biztosítva a gyerekeknek a pihenéshez, tanuláshoz, játékhoz.

A napközbeni gyermekfelügyeletek alapellátásban elláthatják az óvodába járás alól felmentett gyermekeket, de gondoskodhatnak az óvodásokról is a kötelező óvodai időszak után, vagy az óvodai nyitvatartási időn kívül. Igény szerint a családok otthonaiban is biztosítható a gyermekek ellátása, házi gyermekfelügyelet keretében.

Engedélyeztetés

A napközbeni gyermekfelügyelet létrehozását az illetékes kormányhivatalnál kell engedélyeztetni. Az engedélyezési eljárás elektronikus úton történik, az ügyintézési határidő kb. 2 hónap.

A szolgáltatást nyújtó személybüntetlenségi nyilatkozatot tesz, egészségügyi alkalmasságát igazolja, akadályoztatása esetén helyettesről gondoskodik.

A nyilvántartásba vétel egyik fő feltétele, hogy a közegészségügyi szakigazgatási szerv helyszíni szemléjén megfelelőnek minősítse a gondozási helyet. Az ÁNTSZ működés közben is rendszeresen vizsgálja az étkeztetési és higiénés előírások betartását.  A családias ellátás jellemzője, hogy a szolgáltatás akár a gondozó saját háztartásában is kialakítható, a gyermekek házi kosztot fogyaszthatnak, természetesen az étrend összeállításánál figyelembe kell venni a korosztály tápanyagszükségletét.

Szükséges a szakmai végzettség!

Tevékenységét szakmai program alapján végzi, a szabályos működés feltételeit a hatóságok rendszeresen ellenőrzik. A szolgáltatást nyújtó személynek vagy el kell végezni a szolgáltatás nyújtására felkészítő miniszteri rendelet által előírt tanfolyamot, vagy gyermekgondozói illetve pedagógus végzettséggel kell rendelkeznie.  A 29/2003. ESZCSM  rendelet alapján megszerzett családi  napközi működtetői tanúsítványok érvényesek maradnak, az ilyen végzettséggel rendelkezők kérelmezhetik a napközbeni gyermekfelügyelet létrehozását.

De ki a finanszírozó?

A költségeinek fedezetére elsősorban a szülői befizetések állnak rendelkezésre, de ebben a gyermekjóléti alapellátásban is átvállalhatja a térítési díjat a szülőt támogatómunkáltató, önkormányzat, saját forrásból vagy adományból biztosíthat fizetési kedvezményeket pl. testvérek együttes ellátása esetén. A szolgáltatás ára függ a költségektől, a nyújtott szolgáltatásoktól, az igénybevétel időtartamától. Mértékéről tájékoztatást kapnak az igénybe vevők, jogszabály garantálja, hogy évente legfeljebb kétszer változtatható a térítési díj.

Hálózat is kialakítható

Amennyiben egy fenntartó (cég, egyház, önkormányzat, civil szervezet, egyéni vállalkozó) legalább három napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást működtet, akkor hálózatról beszélhetünk. A hálózati működést koordinátor segíti, aki összehangolja az egyes szolgáltatások tevékenységét, szakmai segítséget nyújt, felméri a szülői igényeket, szervezi a helyettesítést, kiegészítő szolgáltatásokat.

Remélhetően a más nevet viselő, de lényegében a klasszikus családi napköziként tovább működő napközbeni gyermekfelügyeletek továbbra is népszerűek maradnak a magas színvonalon egyéni bánásmódot nyújtó ellátást igénylő szülők körében.

Írta: Grosch Mária
Fotó: pixabay.com
2001. évtől foglalkozom családi napközi szolgáltatással, munkám során, a Fehér Kereszt Közhasznú Egyesületnél ügyvezetőként a családi napközi és helyettes szülői hálózatban a családi napközi gondozók és helyettes szülők tevékenységét segítő szakmai tanácsadás. Családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet témákban szívesen válaszolok kérdéseitekre.
Előző cikk„ANYA lettem, ez életem legszebb szerepe” – Szüléstörténet Katával
Következő cikkFelborult a ciklusod? Mi lehet az oka?