Az állásinterjún feltehető munkáltatói kérdésekről

Az állásinterjún feltehető munkáltatói kérdésekről

Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület idén áprilisban állásfoglalást hozott arra vonatkozóan, hogy melyek az állásinterjún feltehető kérdések, illetve mely kérdések eredményezhetnek közvetlen hátrányos megkülönböztetést.

Az iránymutatás célja, hogy felkészítsék mind a munkáltatókat, mind a munkavállalókat, hogy milyen magatartást tanúsítsanak, hogyan járjanak el az állásinterjúk során.

Mi az állásinterjú?

Az állásinterjú a foglalkoztatási vagy munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését megelőző beszélgetés, amely segíti a munkáltatót a megfelelő munkavállaló kiválasztásában. Ebből következik, hogy a közvetlen és a közvetett hátrányos megkülönböztetés tilalma kiterjed az állásinterjúra is.

Milyen kérdéseket nem tanácsos feltenni az állásinterjún?

Általában elmondható, hogy nem adható kimerítő felsorolás azokról a kérdésekről, kérdéscsoportokról, amelyeket a munkáltató nem tehet fel az állásinterjú alanyának anélkül, hogy sérülne az egyenlő bánásmód követelménye. Mindig a konkrét eset összes körülménye alapján lehet megítélni, hogy az állásinterjúk során a munkáltató által feltett mely kérdések eredményezhetnek közvetlen hátrányos megkülönböztetést.

Példálózó jelleggel kimondható, hogy közvetlen hátrányos megkülönböztetést eredményezhetnek különösen a magánéletre, párkapcsolatra, családi életre, tervezett gyermekvállalásra, szexuális szokásokra, lakóhelyre, származásra, vallási vagy politikai meggyőződésre, politikai események megítélésére, vagyoni helyzetre, egészségi állapotra vonatkozó kérdések.

Ilyen kérdések lehetnek például az állásinterjú alanyához:

 • hány gyermeke van
 • milyen a családi állapota
 • milyenek a vagyoni viszonyai
 • vannak-e kiskorú gyermekei
 • szeretne-e a jövőben gyermeket vállalni
 • milyenek a szexuális szokásai
 • van-e házasságon kívüli kapcsolata
 • milyen vallású, gyakorolja-e a vallását
 • tagja-e valamelyik pártnak

Önmagában egy vagy több, az egyenlő bánásmód követelményét sértő kérdés feltevése nem alapozza meg a közvetlen hátrányos megkülönböztetést. Csak akkor állapítható meg közvetlen hátrányos megkülönböztetés, ha a munkáltató intézkedése hátrányt okoz.

Miben nyilvánulhat meg a hátrány?

A hátrány lehet a jogviszony létesítésének elmaradása, illetve a munkáltató összehasonlítható helyzetben lévő munkavállalóinál kedvezőtlenebb feltételek alkalmazása. Az is hátrány lehet különösen a munkaviszony létesítése során, hogy a munkavállalóval családi körülményei folytán határozott idejű, vagy próbaidős munkaviszonyt létesítenek, míg a többi felvett alkalmazottal határozatlan idejű munkaszerződést kötnek.

Mikor mentesülhet a munkáltató a felelősség alól?

A munkáltató akkor mentesülhet a felelősség alól, ha az állásinterjún elhangzott kérdés a munka jellege vagy természete alapján indokolt, és az alkalmazásnál számba vehető lényeges és jogszerű feltételre vonatkozik.

A vallási vagy más világnézeti meggyőződésen, illetve nemzeti vagy etnikai hovatartozáson alapuló szervezet munkáltatója által feltett kérdés akkor nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha az a szervezet jellegét alapvetően meghatározó szellemiségből közvetlenül adódik, az adott foglalkozási tevékenység tartalma vagy természete miatt indokolt, arányos és valós foglalkoztatási követelményen alapul. Pl. ha egy vallási közösség hitoktatót keres, a munkáltató részéről feltehető az állásra jelentkezőhöz a felekezeti hovatartozására irányuló kérdés.

Milyen jogorvoslati lehetősége van annak, akit az állásinterjún feltett kérdésre adott válasza miatt hátrány ért?

Ha a munkáltató az állásinterjúval összefüggésben megsérti az egyenlő bánásmód követelményét, akkor a jogaiban sértett fél

 1. munkaügyi jogvitát kezdeményezhet a munkaügyi bíróság előtt,
 2. kezdeményezheti az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárását,
 3. valamint munkaügyi ellenőrzés lefolytatását a területileg illetékes munkaügyi felügyelőségnél.

Mit kell bizonyítania/valószínűsítenie a munkavállalónak és a munkáltatónak a jogorvoslati eljárás során?

A munkavállalónak azt kell valószínűsítenie, hogy

 1. az állásinterjún feltett kérdések összessége összefügg egy olyan tulajdonságával, amely az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény alapján védett tulajdonságnak minősül. Az ilyen esetekben ugyanis a munkavállaló nem feltétlenül rendelkezik az érintett tulajdonsággal, de a munkáltató ezt feltételezi róla.
 2. a munkáltató az állásinterjún történő meghallgatása után nem létesített vele foglalkoztatási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, illetve kedvezőtlenebb feltételekkel létesített jogviszonyt, mint az összehasonlítható helyzetben lévő munkavállalóival.

A munkavállaló nem köteles bizonyítani az okozati összefüggést a kérdés és a hátrány között. A kimentés körében lehet annak jelentősége, hogy a kérelmező milyen választ adott a kérdésre.

Mindezek alapján a munkáltatónak, illetve az utasításadásra jogosult személynek azt kell bizonyítania, hogy

 1. eljárása nem sértette meg az egyenlő bánásmód követelményét: nem tett fel olyan kérdést, ami közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül, illetve az alkalmazás megtagadása, kedvezőtlenebb feltétele (hátrány) nem volt okozati összefüggésben az általa feltett kérdéssel, illetve a munkavállaló arra adott válaszával, vagy
 2. nem volt köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét: az általa feltett kérdés, illetve azt követő eljárása megfelel az egyenlő bánásmód megtartásáról szóló törvényben foglalt feltételeknek.

Budapest, 2007. április 04.

Forrás: www.egyenlobanasmod.hu

Szólj hozzá Te is!

KÉRDEZZ A SZAKÉRTŐTŐL!

Ide írd a kérdésedet, hozzászólásodat!
Kérlek, add meg a neved!

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..